Zatrudnianie cudzoziemców na uczelniach w 2023 r.

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy – możliwości i ograniczenia:
   1. status,
   2. zatrudnianie,
   3. znaczenie numeru pesel dla wsparcia uchodźców.
  2. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców:
   1. zmiany w procedurze w zakresie uproszczenia zapewnienia legalnego pobytu i/lub pracy,
   2. wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń do 24 miesięcy,
   3. wprowadzenie „gwarantowanego wynagrodzenia” dla cudzoziemca,
   4. określenie terminów rozpatrywania wniosków o pobyt stały i dla rezydentów UE,
   5. wydłużenie okresu na zgłaszanie podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca do Urzędu Pracy.
  3. Zmiany wprowadzone w konsekwencji coronowirusa:
   1. przedłożenia prawa pobytu,
   2. legalne wykonywanie pracy – przedłużenie terminów oświadczeń i zezwoleń na pracę.
  4. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy:
   1. kto to jest obcokrajowiec dla pracodawcy z Polski,
   2. znaczenie pobytu dla legalnego wykonywania pracy,
   3. legalne zatrudnienie,
   4. pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE.
  5. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP:
   1. osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy,
   2. zatrudnianie na podstawie umowy o pracę,
   3. cudzoziemcy świadczący usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
   4. prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca,
   5. kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę,
   6. pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP.
  6. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce:
   1. procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu,
   2. oświadczenie rejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
   3. zezwolenia na zatrudnienie,
   4. zezwolenie na pobyt i na pracę,
   5. zezwolenia ITC – mobilność długoterminowa,
   6. dokumentacja,
   7. znaczenie „testu rynku” dla otrzymania zezwolenia na pracę.
  7. Zatrudnianie nauczycieli akademickich:
   1. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
   2. praca zdalna cudzoziemców w Polsce i poza granicami RP,
   3. „mobilność naukowca”,
   4. ubezpieczenie społeczne cudzoziemca,
   5. podstawowe obowiązki podatkowe dla cudzoziemców,
   6. rozliczanie rezydenta i nierezydenta.
  8. Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców – kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom.
  9. Delegowanie pracowników na teren RP:
   1. druki potwierdzające ubezpieczenie A1,
   2. normy i wymiar czasu pracy,
   3. okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,
   4. wymiar urlopu wypoczynkowego,
   5. ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym,
   6. ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku),
   7. bezpieczeństwo i higiena pracy,
   8. ochrona pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego,
   9. wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko,
   10. przestrzeganie zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu o których mowa w art. 11 Kodeksu pracy,
   11. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych,
   12. sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników,
   13. kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków,
   14. kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej.
 • Zajęcia prowadzi Daniel Pałyga – były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener oraz wykładowca na uczelni wyższej, który od 2012 r. przeprowadził ponad 5000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie wykonywania pracy w PIP Opole wielokrotnie wykonywał swoje obowiązki przy współpracy ze Strażą Graniczną jednostką w Opolu, Komendami Powiatowymi Policji na terenie województwa Opolskiego, prowadził szkolenia dla jednostek publicznych z ramienia PIP w Opolu np. Urzędów Pracy i Szkół. Był również oskarżycielem publicznym z ramienia PIP przy postępowaniach przed sądami powszechnymi w zakresie wykroczeń dot. legalności zatrudnienia cudzoziemców. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 13/02/2023 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne łącze internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Warunki uczestnictwa

  • Prosimy o wypełnienie Formularza rejestracyjnego.
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.