Czasopismo naukowe. Jak wizję przekuć w idealną publikację?

 • Dostępne opracowania dotyczące wydawania czasopism naukowych opisują przede wszystkim warunki i wymagania stawiane czasopismom. Nie odpowiadają na pytania, jak w praktyce je wprowadzić, jak radzić sobie ze sprzecznościami między wytycznymi MEiN i baz bibliometrycznych (Scopus i Web of Science), jak zorganizować współpracę między redakcjami czasopism a wydawcami, która może być źródłem licznych konfliktów.

   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Czasopismo naukowe – definicja.
  2. Specyfika wydawania czasopisma.
  3. Koncepcja czasopisma naukowego:
   1. wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych,
   2. zakres tematyczny,
   3. tytuł czasopisma,
   4. poznanie konkurencji.
  4. Sposób finansowania czasopisma:
   1. dotacja,
   2. subskrypcja płatna.
  5. Dystrybucja czasopisma:
   1. prenumerata,
   2. otwarty dostęp (open access),
   3. czasopisma hybrydowe.
  6. Rejestracja czasopisma.
  7. Identyfikatory w czasopiśmie:
   1. ISSN, e-ISSN,
   2. DOI,
   3. ORCID.
  8. Prawo autorskie:
   1. umowy licencyjne dotyczące tekstów, ilustracji, dozwolony użytek,
   2. ważne elementy umów autorskich,
   3. open access – rodzaje licencji dotyczących wolnego dostępu,
   4. Domena publiczna.
  9. Organizacja czasopisma:
   1. Rada Naukowa,
   2. Redakcja,
   3. Recenzenci,
   4. Wydawca.
  10. Nowoczesne czasopismo naukowe:
   1. layout,
   2. struktura artykułu,
   3. abstrakt,
   4. słowa kluczowe,
   5. bibliografia czy References.
  11. Strona internetowa czasopisma naukowego:
   1. adres strony internetowej czasopisma,
   2. język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej,
   3. hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma,
   4. konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność,
   5. strona artykułu,
   6. format plików z artykułami,
   7. inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma.
  12. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora naukowego, Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa:
   1. pozyskiwanie materiałów,
   2. etapy procesu wydawniczego,
   3. dystrybucja czasopisma.
  13. Promocja czasopisma naukowego:
   1. rola strony internetowej czasopisma i sposoby jej promowania,
   2. wykorzystanie mediów społecznościowych,
   3. wykorzystanie internetu w tradycyjnych sposobach promocji.
  14. Zasady etyki wydawniczej.

   

  Czasopismo naukowe – początki
  Uczestnicy kursu poznają, czym powinni kierować się tworząc nowe czasopismo naukowe i jakie zalecenia muszą uwzględnić. Od wyboru dyscypliny / dyscyplin, tematyki i jej zakresu, rozpoznania konkurencji po częstotliwość ukazywania się, sposób finansowania, dystrybucję. Dowiedzą się jak zarejestrować czasopismo, nadać numery ISSN, e-ISSN, DOI, ORCID. Zapoznają się z podstawami prawa autorskiego, rodzajami licencji Creative Commons, wyjaśnieniem pojęcia „domena publiczna” oraz z czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju licencji.

   

  Struktura artykułu oraz strony internetowej
  Szkolenie pokaże, jak ważne dla upowszechnienia treści artykułów są jego konstrukcja, zamieszczone w nim informacje dotyczące autora i wydawcy, kompozycja abstraktu, wybór słów kluczowych, zapis bibliograficzny. Dlaczego nowoczesne czasopismo naukowe nie może istnieć bez dedykowanej mu strony internetowej, jak powinna wyglądać i jakie treści zawierać. 

   

  Proces wydawniczy
  Specyfika procesu wydawniczego, w którym redakcja czasopisma jest autonomiczna względem wydawnictwa wymaga dokładnego podziału odpowiedzialności za poszczególne etapy prac. Słuchacze zaznajomią się  z etapami prac i tworzeniem ich harmonogramu. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji.

   

  Promocja
  Przy takiej mnogości periodyków naukowych nawet najlepsze czasopismo może być niezauważone. Na spotkaniu zastanowimy się w jaki sposób je promować.  Pokażemy jak ważna jest współpraca badaczy z wydawcami w tym zakresie.   Opiszemy rolę mediów elektronicznych i sposoby ich wykorzystywania.

   

  Dla kogo
  Na szkolenie zapraszamy redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących, wydawców oraz osoby, które zmierzają założyć nowe czasopismo naukowe. Jest ono także uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w szkołach doktorskich, których studenci rozpoczynają przygodę z publikowaniem naukowym. Możemy również przygotować indywidualne spotkania z redakcjami czasopism naukowych, które będą uwzględniały potrzeby konkretnego periodyku.

   

 • Zajęcia prowadzi red. Dorota Dziedzic – od 25 lat związana zawodowo z oficynami naukowymi. W Wydawnictwie Naukowym PWN prowadziła redakcję czasopism, w ramach której ukazywały się czasopisma naukowe oraz popularnonaukowe (m.in. „Charaktery”, „Mówią Wieki”) oraz redakcję projektów specjalnych, która wydawała książki naukowe zlecane i finansowane przez podmioty zewnętrzne. Realizowała też duże projekty koedycyjne z wydawnictwami zagranicznymi (Oxford Press, Elsevier, Penguin). Była redaktorem prowadzącym serii oxfordzkich słowników tematycznych.

  Kierowała Wydawnictwem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tworzyła jego plan wydawniczy i budżet, pozyskiwała autorów, współpracowała z wydawcami zagranicznymi. Koordynowała prace nad tytułami od momentu zawarcia umów licencyjnych do dystrybucji. Stworzyła i prowadziła księgarnię internetową Instytutu.
  Od 10 lat pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Jest redaktorem prowadzącym czasopisma naukowe. Obecnie prowadzi 17 periodyków – o różnej częstotliwości ukazywania się, w wersji papierowej i elektronicznej, także we współpracy z innymi uczelniami (Uniwersytet Europejski Viadrina). Zarządza całym procesem wydawniczym: współpracuje z redakcjami, redaktorami oraz tłumaczami, dba o jakość ich pracy. Przygotowuje kalkulacje kosztów wydania poszczególnych numerów i je rozlicza, zawiera umowy z autorami i innymi współpracownikami. Stworzyła i prowadzi strony internetowe wydawanych czasopism. Inicjuje zmiany, które uwzględniają wymagania Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz baz bibliometrycznych (m.in. Scopus i Web of Science). Współpracuje przy ich wdrażaniu.
  Doskonale zna specyfikę procesu wydawniczego czasopism naukowych. W swojej pracy uwzględnia wszystkie jego aspekty: edytorskie, finansowe, prawne oraz wymagania stawiane przez MEiN. Dbając o wysoki poziom edytorski wydawanych czasopism wykorzystuje w pracy najnowsze technologie.
  Jest zwolenniczką otwartej nauki i wykorzystywania nowoczesnych technologii w wydawaniu i promowaniu czasopism naukowych przy zachowaniu ich tradycyjnej roli w wymianie myśli naukowej.
  Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesem wydawniczym, przygotowywania czasopism i ich stron internetowych do umieszczania w bazach indeksacyjnych wskazanych przez MEiN oraz kursy w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek (kurs Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji, Kurs dla redaktorów prowadzących monografie naukowe). Bierze udział w dyskusjach o wyzwaniach wobec których stają dzisiaj nauka, wydawnictwa i czasopisma naukowe, np. ostatnio w Goethe Institut.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 12/04/2023 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne łącze internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Warunki uczestnictwa

  • Prosimy o wypełnienie Formularza rejestracyjnego.
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.