Przewody doktorskie w świetle nowych regulacji prawnych. Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim. Szkolenie Premium

 • Program szkolenia obejmuje omówienie regulacji prawnych w zakresie przeprowadzania przewodów doktorskich, tj. od warunków wszczęcia przewodu do warunków, jakim powinien odpowiadać dyplom doktorski. Szkolenie uwzględnia ostatnią nowelizację ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

  PROGRAM SZKOLENIA

  Dzień I (4 listopada 2015 r.)

  14:00 – zakwaterowanie,
  15:00 – obiad,
  16:30-18:30 – powitanie Uczestników szkolenia, zajęcia integrujące grupę,
  19:00 – uroczysta kolacja dla osób zakwatarowanych w hotelu.

  Dzień II i III (5 i 6 listopada 2015 r.)

  1. Regulacje prawne w zakresie przeprowadzania przewodów doktorskich z uwzględnieniem przepisów przejściowych.
  2. Studia doktoranckie a przewody doktorskie.
  3. Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego.
  4. Odpłatność za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
  5. Promotor, kopromotor, drugi promotor i promotor pomocniczy.
  6. Rozprawa doktorska.
  7. Etapy przewodu doktorskiego:
   1. wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie,
   2. wyznaczenie recenzentów,
   3. przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony,
   4. przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
   5. nadanie stopnia doktora.
  8. Zaskarżanie uchwał podejmowanych w przewodach doktorskich.
  9. Wspólne przewody doktorskie.
  10. Warunki wydania dyplomów doktorskich.
  11. Rozwiązywanie zadań praktycznych dotyczący problematyki przewodów doktorskich.
  12. Podsumowanie szkolenia.

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizie przypadków (case study), wymianie doświadczeń wynikających z praktyki związanej z tematem szkolenia. W ramach szkolenia prowadzone są także konsultacje indywidualne.

   

 • Zajęcia poprowadzi Piotr Szumliński – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA UJ, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni, obsługi funduszu pomocy materialnej oraz przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów jako przewodniczący i wice-przewodniczący komisji stypendialnych, a także tworzenia wzorów oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu spraw studenckich. Ekspert z zakresu zastosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia i przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

  Piotr Szumliński prowadzi niniejsze szkolenie wyłącznie w Optimie.

 • Lokalizacja Sopot, ul. Zamkowa Góra 35   
  Termin 04/11/2015 – 06/11/2015 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna (10% rabatu)
  przy zgłoszeniu do 9 października wynosi: 1.665 zł.

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Wykładowcą,
  - noclegi ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym (4/5 i 5/6 listopada), dopłata 100 zł do „jedynki”(za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, uroczysta kolacja, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne (m.in. 3-godzinna wejściówka do AQUA PARK w Sopocie),
  - prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna:
  1.190 zł.
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 9 października: 1.071 zł.
  Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Wykładowcą.

  Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać faksem na nr 58 727 99 33 lub na adres e-mail optima@optima.edu.pl
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia (w momencie wyczerpania miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników).
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949