Zarządzanie zmianą w zespole i organizacji. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów uczelni

 • Zarządzanie zmianą w uczelni należy do cyklu szkoleń menedżerskich Certyfikatu Efektywnego Menedżera (CEM). NOWOŚĆ!!!

  Celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności w zakresie skutecznych metod wprowadzania zmian w zespole i organizacji począwszy od etapu strategicznego przygotowania się i zaplanowania zmiany, poprzez jej wdrażanie, motywujące komunikowanie się z zespołem, aż po radzenie sobie z oporem, obawami i narzekaniem podwładnych.

  Adresaci: Kadra kierownicza i Liderzy zespołów.

  PROGRAM SZKOLENIA

  DZIEŃ I (25 października 2015 r.)

  14:00 – zakwaterowanie,
  15:00 – obiad,
  16:00 – powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie sylwetki Trenera, zebranie od Uczestników indywidualnych potrzeb w zakresie szkolenia, pierwsza część zajęć,
  19:00 – uroczysta kolacja dla osób zakwaterowanych w hotelu.

  DZIEŃ II i III (26-27 października 2015 r.)

  1. Zarządzanie zmianą w zespole i organizacji.
   • Czym są zmiany w zespole i organizacji?
   • Główne obszary zmian.
   • Dynamika zmiany.
  2. Kluczowe formy reakcji pracowników i liderów na zmiany w organizacji.
   • Indywidualny potencjał do akceptacji zmiany – autodiagnoza.
   • Potrzeby komunikacyjne pracowników w zmianie zgodnie z koncepcją Junga-Marstona.
   • Potencjał lidera do wprowadzania zmian oraz jego obszary do rozwoju.
   • Akceptacja zmian a poczucie bezpieczeństwa.
  3. Strategiczne planowanie zmiany.
   • Jaka jest rola lidera zmiany i kadry kierowniczej w strategicznym planowaniu zmiany?
   • Czynniki inicjujące i hamujące zmianę w organizacji.
   • Analiza SWOT – szacowanie szans i zagrożeń wynikających ze zmiany.  
   • Budowanie motywacji do zmiany poprzez poszukiwanie szans i korzyści.
  4. Wdrażanie zmiany.
   • Etapy efektywnego wdrażania zmiany w organizacji.
   • Rozmrożenie – zmiana – zamrożenie.
   • Krzywa produktywności w zmianie.
   • Analiza najczęściej popełnianych błędów.
  5. Rola i zadania lidera zmiany.
   • Rola kadry zarządzającej i pracowników we wdrażaniu zmian.
   • Kluczowe cechy i kompetencje lidera zmiany.
   • Jak skutecznie i motywująco komunikować zmiany?
   • Technika siatka zmiany.
   • Jak przekonania lidera dotyczące zmiany wpływają na pracowników i jak zarządzać swoimi przekonaniami, aby efektywnie wprowadzić zmianę. 
  6. Przezwyciężanie oporu wobec zmiany.
   • Przyczyny oporu wobec zmian.
   • Techniki przezwyciężania oporu pracowników do zmiany Jak przeprowadzić przez zmianę kluczowych pracowników.
   • Reagowanie na obawy i negatywne emocje pracowników.
   • Reagowanie na narzekanie pracowników.
  7. Zmiana w praktyce – planowanie wprowadzenia nowych umiejętności w życie zawodowe.
   • 10 złotych zasad zarządzania zmianą.
   • Wyznaczenie punktów zapalnych.
 • Lokalizacja Kraków, ul. Szujskiego 5   
  Termin 25/10/2015 – 27/10/2015 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna (15% rabatu)
  przy zgłoszeniu do 25 września wynosi: 1.657,50 zł.

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - noclegi w pokoju 2-os. (25/26 i 26/27 października), dopłata 100 zł do „jedynki”,
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne oraz prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna
  : 1.590 zł.
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 25 września: 1.351,50 zł.

  Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady, serwis kawowy w czasie szkolenia, kolację w drugim dniu szkolenia oraz konsultacje z Trenerem.

  Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać faksem na nr 58 727 99 33 lub na adres e-mail optima@optima.edu.pl
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia (w momencie wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników).
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949