Ocena okresowa pracowników. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM.

 • Cel szkolenia: rozwinięcie kluczowych umiejętności menedżerskich w zakresie przeprowadzania efektywnych rozmów okresowych, które podnoszą motywację wewnętrzną podwładnych do pracy i dalszego rozwoju oraz umożliwiają szybsze osiąganie wspólnych celów zawodowych.

  PROGRAM SZKOLENIA

  DZIEŃ I (2 grudnia 2015 r.)

  14:00 – zakwaterowanie, obiad,
  17:00-18:30 – powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie sylwetki Trenera, zebranie od Uczestników oczekiwań i potrzeb szkoleniowych,
  19:00 – uroczysta kolacja dla osób zakwaterowanych w hotelu.

  DZIEŃ II i III (3 i 4 grudnia 2015 r.)

  1. Rola przeprowadzenia oceny okresowej pracowników:

  1. jaką funkcję pełni ocena okresowa w uczelni wyższej?
  2. cele działu a cele pracownika,
  3. jakie korzyści dla uczelni, kierownika i podwładnego wynikają z przeprowadzania rozmów okresowych.
   Dzięki modułowi uczestnicy określą jakie korzyści wiążą się z przeprowadzaniem efektywnych rozmów oceniających pracę podwładnych. Przyjrzymy się również roli jaką rozmowa podsumowująca pełni w organizacji.

  Dzięki modułowi uczestnicy określą jakie korzyści wiążą się z przeprowadzaniem efektywnych rozmów oceniających pracę podwładnych. Przyjrzymy się również roli jaką rozmowa podsumowująca pełni w organizacji.

  2. Przygotowanie się do rozmowy oceniającej pracę podwładnych:

  1. przygotowanie się do rozmowy z pracownikiem, 
  2. jak pracownik powinien przygotować się do rozmowy – kryteria pomocnicze dla pracownika,
  3. dostosowanie rozmowy oceniającej do każdego z 4 typów pracowników w oparciu o metodologię Junga-Marstona,
  4. efekt rogów i efekt aureoli,
  5. wybór miejsca i czasu przeprowadzenia rozmowy oceniającej,
  6. analiza najczęściej popełnianych błędów w ocenianiu. 

  Dzięki modułowi uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób profesjonalnie przygotować się do przeprowadzenia rozmów podsumowujących. W szczególności uczestnicy nauczą się w jaki sposób dostosować się do potrzeb 4 kluczowych typów pracowników, dzięki czemu rozmowy będą wzmacniały motywację podwładnych do dalszego rozwoju i realizacji celów zawodowych. 

  3. Przeprowadzenie rozmowy oceniającej z pracownikiem:

  1. kluczowe etapy rozmowy podsumowującej pracę podwładnego,
  2. zarządzanie przebiegiem rozmowy oceniającej,
  3. motywujące poinformowanie pracownika o celu rozmowy i stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania,
  4. zasady udzielania motywujących informacji zwrotnych, 
  5. praktyczne przećwiczenie rozmów oceniających z każdym z 4 głównych typów pracowników, 
  6. jak rozliczyć pracownika z realizacji zadań w sposób motywujący go do rozwoju?
  7. jak reagować na trudne sytuacje? 

  W module tym uczestnicy praktycznie przećwiczą prowadzenie profesjonalnych i motywujących rozmów podsumowujących. Ponadto dowiedzą się jaka jest struktura rozmowy oceniającej i w jaki sposób komunikować podwładnym kluczowe informacje. Na zakończenie modułu przeanalizowane zostaną najczęstsze trudne sytuacje jakie mogą pojawić się podczas oceny okresowej. 

  4. Wprowadzanie zmian po rozmowie oceniającej:

  1. motywowanie pracownika do dalszego rozwoju,
  2. tworzenie planu rozwoju kompetencji,
  3. jak wspierać podwładnych w realizacji celów rozwojowych, 
  4. jak wzmacniać poczucie odpowiedzialności za realizację celów u pracownika.

  Moduł ten zwiększy świadomość uczestników dotyczącą ich roli po przeprowadzeniu rozmowy oceniającej. Szczególny nacisk zostanie położony na wspieranie i motywowanie podwładnych do dalszego rozwoju. 

  5. Podsumowanie szkolenia. 

  1. Indywidualny Plan Działania na podstawie zrealizowanych treści,
  2. dekalog efektywnego przeprowadzenia rozmowy oceniającej.

  Moduł ten pozwoli uczestnikom na uporządkowanie nowo zdobytej wiedzy i umiejętności menedżerskich oraz wzmocni wewnętrzną motywację do wprowadzenia nowych umiejętności w życie zawodowe.

  Jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem zamkniętym dla pracowników Waszej uczelni? Możemy zorganizować szkolenie jednodniowe we wskazanym terminie. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia jednodniowego z zakresu oceny okresowej pracowników w szkołach wyższych.

 • Zajęcia prowadzi psycholog, certyfikowany coach ICC i trener specjalizujący się w szkoleniach menedżerskich i interpersonalnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla uczelni wyższych m.in. Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując w Departamentach Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku BPH S.A. i Nordea Bank Polska S.A. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem i zmianą, zarządzania czasem, asertywności, wystąpień publicznych oraz profesjonalnej obsługi klienta.

 • Lokalizacja
  Termin 02/12/2015 – 04/12/2015 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna (10% rabatu)
  przy zgłoszeniu do 3 listopada wynosi: 1.755 zł.

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - noclegi w pokoju 2-os. (2/3/4 grudnia), dopłata 100 zł do „jedynki”,
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne oraz prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.590 zł.
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 3 listopada: 1.431 zł.

  Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady, serwis kawowy w czasie szkolenia, kolację w drugim dniu szkolenia oraz konsultacje z Trenerem.

  Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać faksem na nr 58 727 99 33 lub na adres e-mail optima@optima.edu.pl
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia (w momencie wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników).
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949