Ocena okresowa pracowników – szkolenie dla kierowników zespołów

 • Cel szkolenia: rozwinięcie kluczowych umiejętności menedżerskich w zakresie przeprowadzania efektywnych rozmów okresowych, które podnoszą motywację wewnętrzną podwładnych do pracy i dalszego rozwoju oraz umożliwiają szybsze osiąganie wspólnych celów zawodowych.

  Czas trwania: 1 dzień (około 8 godz. dydaktycznych).

  Adresaci:

  • Kadra kierownicza.
  • Liderzy zespołów.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Rola przeprowadzenia oceny okresowej pracowników:

  1. jaką funkcję pełni ocena okresowa w uczelni wyższej?
  2. jakie korzyści dla uczelni, kierownika i podwładnego wynikają z przeprowadzania rozmów okresowych?

  Dzięki modułowi uczestnicy określą jakie korzyści wiążą się z przeprowadzaniem efektywnych rozmów oceniających pracę podwładnych. Przyjrzymy się również roli jaką rozmowa podsumowująca pełni w organizacji. 

  2. Przygotowanie się do rozmowy oceniającej pracę podwładnych:

  1. przygotowanie się do rozmowy z pracownikiem,
  2. jak pracownik powinien przygotować się do rozmowy – kryteria pomocnicze dla pracownika,
  3. dostosowanie rozmowy oceniającej do każdego z 4 typów pracowników w oparciu o metodologię Junga-Marstona,
  4. efekt rogów i efekt aureoli,
  5. analiza najczęściej popełnianych błędów w ocenianiu. 

  Dzięki modułowi uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób profesjonalnie przygotować się do przeprowadzenia rozmów podsumowujących. W szczególności uczestnicy nauczą się w jaki sposób dostosować się do potrzeb 4 kluczowych typów pracowników, dzięki czemu rozmowy będą wzmacniały motywację podwładnych do dalszego rozwoju i realizacji celów zawodowych. 

  3. Przeprowadzenie rozmowy oceniającej z pracownikiem:

  1. kluczowe etapy rozmowy podsumowującej pracę podwładnego,
  2. zarządzanie przebiegiem rozmowy oceniającej,
  3. motywujące poinformowanie pracownika o celu rozmowy i stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania,
  4. zasady udzielania motywujących informacji zwrotnych,
  5. praktyczne przećwiczenie rozmów oceniających z każdym z 4 głównych typów pracowników.

  W module tym uczestnicy praktycznie przećwiczą prowadzenie profesjonalnych i motywujących rozmów podsumowujących. Ponadto dowiedzą się jaka jest struktura rozmowy oceniającej i w jaki sposób komunikować podwładnym kluczowe informacje.

  4. Podsumowanie szkolenia:

  1. Indywidualny Plan Działania na podstawie zrealizowanych treści,
  2. dekalog efektywnego przeprowadzenia rozmowy oceniającej. 

  Moduł ten pozwoli uczestnikom na uporządkowanie nowo zdobytej wiedzy i umiejętności menedżerskich oraz wzmocni wewnętrzną motywację do wprowadzenia nowych umiejętności w życie zawodowe. 

  Metody pracy: ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusje moderowane, mini-wykłady, symulacje, burza mózgów, analizy doświadczenia, gry szkoleniowe.

 • Zajęcia prowadzi psycholog, certyfikowany coach ICC i trener specjalizujący się w szkoleniach menedżerskich i interpersonalnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla uczelni wyższych m.in. Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując w Departamentach Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku BPH S.A. i Nordea Bank Polska S.A. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem i zmianą, zarządzania czasem, asertywności, wystąpień publicznych oraz profesjonalnej obsługi klienta.

 • Lokalizacja w siedzibie Państwa uczelni
  Termin szkolenie zamknięte

  Szkolenie może być zorganizowane na terenie Państwa uczelni lub ośrodka dydaktycznego, wyłącznie dla pracowników Waszej uczelni (jednostki).
  Cena i termin będzie ustalany indywidualnie.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.