Doktoranci w polskich uczelniach. Vademecum administracyjnej obsługi doktorantów – od kandydata do absolwenta. Szkolenie Premium

 • DZIEŃ I (22 października 2017 r.)
  15:00 – zakwaterowanie, obiad
  17:00 – powitanie uczestników szkolenia, pierwsza część szkolenia.

  DZIEŃ II i III (23 i 24 października 2017 r.)

  1. Akty prawne regulujące sprawy związane ze studiami doktoranckimi:
   1. ewolucja przepisów,
   2. obecny stan regulacji,
   3. planowane zmiany przepisów,
   4. tworzenie wewnętrznych aktów prawnych.
  2. Tworzenie studiów doktoranckich:
   1. jakie kryteria należy spełnić, by prowadzić studia doktoranckie?
   2. wniosek o utworzenie studiów doktoranckich,
   3. kto powołuje studia doktoranckie?
   4. powołanie i funkcja kierownika studiów doktoranckich.
  3. Tworzenie programu studiów doktoranckich:
   1. główne założenia programu studiów doktoranckich,
   2. zakres programu studiów doktoranckich,
   3. efekty kształcenia i punktacja ECTS,
   4. praktyki zawodowe (dydaktyczne),
   5. czy doktorantowi przysługuje wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych?
   6. studia doktoranckie w języku obcym,
   7. indywidualny tok studiów.
  4. Rekrutacja na studia doktoranckie:
   1. uchwalanie zasad rekrutacyjnych,
   2. rejestracja internetowa,
   3. wymagane dokumenty,
   4. immatrykulacja i rozpoczęcie studiów.
  5. Prawa i obowiązki doktoranta:
   1. status prawny doktoranta,
   2. prawa i przywileje doktoranta,
   3. obowiązki doktoranta.
  6. Stypendia dla doktorantów:
   1. stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej,
   2. stypendium doktoranckie,
   3. zwiększenie stypendium doktoranckiego,
   4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
   5. inne stypendia.
  7. Cudzoziemcy na studiach doktoranckich (wiadomości ogólne).
  8. Dyplomy doktorskie:
   1. co powinien zawierać dyplom doktorski?
   2. wystawianie dyplomów doktorskich – procedura,
   3. wydawanie dyplomów doktorskich.
  9. Podsumowanie szkolenia i dyskusja.
 • Zajęcia prowadzi absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (specjalizacja stosunki międzynarodowe). Od 2008 r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, najpierw w Ośrodku Studiów Amerykańskich, a od 2009 r. w administracji centralnej UW – w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego. W 2016 r. ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Szkołą Wyższą na Uniwersytecie Warszawskim.      

 • Lokalizacja Zakopane, ul. Tetmajera 14 a   
  Termin 22/10/2017 – 24/10/2017 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1572,50 zł.*
  (15% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 5 października!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os., dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.190 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 5 października: 1.011,50 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Trenerem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949