Coaching jako skuteczna metoda pracy ze studentami i współpracownikami. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych pracowników szkół wyższych

 • Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni i kadry kierowniczej uczelni wyższych w zakresie wykorzystania coachingu – nowoczesnej metody pracy ze studentami/pracownikami.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Coaching w pracy wykładowcy akademickiego/pracownika administracyjnego.
   • zasady pracy indywidualnej,
   • kiedy student potrzebuje coachingu?
   • koncentracja na działaniu i realizacji celów.
  2. Kompetencje i umiejętności coacha.
  3. Narzędzia komunikacyjne w procesie coachingu.
   • parafraza i klaryfikacja,
   • pytania otwarte i zamknięte,
   • aktywne słuchanie,
   • konfrontacja,
   • zwiększanie świadomości studenta/współpracownika/podwładnego.
  4. Model GROW.
   • prezentacja modelu GROW i jego zastosowania w pracy ze studentami i współpracownikami,
   • odpowiedzialność za postępy w osiąganiu celów.
  5. Planowanie wprowadzenia nowych umiejętności w praktykę zawodową.
 • Zajęcia prowadzi psycholog, International Coach ICC, certyfikowany trener specjalizujący się w szkoleniach menedżerskich i z zakresu rozwoju osobistego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Coaching Community. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Akademii Rozwoju Kompetencji Trenerskich, Szkoły Umiejętności Coachingowych przy Ośrodku INTRA oraz Kursu International Coaching Certification. Szkolenia prowadzi od 2003 roku. Doświadczenie zdobywała pracując w Departamentach Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku BPH S.A. i Nordea Bank Polska S.A., a także w trakcie współpracy z uczelniami m.in. Politechniką Warszawską, Akademią Leona Koźmińskiego i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Prowadzi szkolenia i coachingi biznesowe dla menedżerów średniego i wyższego szczebla.

 • Lokalizacja
  Termin szkolenie jednodniowe
 • Rezerwuj termin online

  Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949