Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu rodziny studenta i doktoranta. Szkolenie Premium

 • WSTĘPNY HARMONOGRAM SZKOLENIA:

  Dzień I (10 stycznia 2018 r.)

  1. Regulaminy wsparcia materialnego studentów na uczelniach wyższych:
   1. zakres przedmiotowy,
   2. spójność z ustawodawstwem,
   3. konieczność zmian zapisów Regulaminów wynikająca z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od roku akademickiego 2016/2017
   4. zasady i sposób wdrażania Regulaminów w życie, w tym porozumienia z Samorządem Studentów/Doktorantów.
  2. Ustawodawstwo dotyczące pomocy materialnej:
   1. zasady ustalania dochodu – ustawa o świadczeniach rodzinnych,
   2. wydawanie decyzji – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   3. nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  z 2014 r. najważniejsze zagadnienia,
   4. dokumentowanie dochodu – ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z 2011 r.

  Dzień II (11 stycznia 2018 r.)

  1. Wsparcie materialne studentów i doktorantów:
   1. rodzaje świadczeń (świadczenia socjalne, zapomogi, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zwiększone stypendium socjalne),
   2. stypendia ministra za wybitne osiągnięcia – nowe zasady po nowelizacji ustawy z 2014 r.,
   3. stypendium rektora dla najlepszych studentów z uwzględnieniem ostatnich zmian wynikających z nowelizacji ustawy -Prawo o szkolnictwie wyższym z 23 czerwca 2016 r.
   4. zasady wyłaniania grupy najlepszych studentów po nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r.,
   5. stypendia dla doktorantów a stypendia doktoranckie wraz ze zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 23 czerwca 2016 r. 
   6. program „Diamentowy Grant” nowe zasady przyznawania i wyłączenie osób posiadających dyplom ukończenia studiów,
   7. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej,
   8. stypendium dla funkcjonariuszy służb publicznych ze zmianami od roku akademickiego 2014/2015.
  2. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń:
   1. ustalanie kryterium dochodowego przez uczelnię,
   2. zmiany kryterium dochodowego od 1 listopada 2016 r. oraz planowane na 1 listopada 2017 r.,
  3. Zasady ustalania składu rodziny studenta/doktoranta – wskazówki praktyczne:
   1. osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,
   2. sposób dokumentowania składu rodziny,
   3. nowe zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko,
   4. likwidacja pojęcia studenta samodzielnego finansowo – kiedy student ma prawo do niepodawania rodziców i rodzeństwa w składzie rodziny,
   5. nowe zasady uwzględniania studiującego rodzeństwa studenta w związku z poszerzeniem definicji uczelni wyższych,
   6. zasady wyjaśniania składu rodziny – sposoby wzywania studentów/doktorantów i skutki dla wypłaty świadczenia,
   7. poszerzenie definicji uczelni wyższej od 1 października 2016 r. i jej wpływ na definicję rodziny studenta.

  Dzień III (12 stycznia 2018 r.)

  1. Zasady ustalania dochodu studenta/doktoranta i jego rodziny:
   1. zaświadczenia z urzędu skarbowego,
   2. oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych,
   3. zasady dokumentowania alimentów otrzymywanych oraz płaconych na rzecz innych osób,
   4. dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju; zmiana sposobu uwzględniania niektórych rent rolniczych w dochodzie studenta od 5 września 2015 r.,
   5. możliwość zastępowania zaświadczeń oświadczeniami studenta/doktoranta i członków jego rodziny,
   6. ulga na dziecko w dochodzie studenta i jego rodziny wynikająca z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2016 r.,
   7. dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów – zasady liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego – w tym nowe kategorie dochodu utraconego i uzyskanego od 2016 r.
   8. dochody studenta/doktoranta niewliczane do określania sytuacji materialnej rodziny z uwzględnieniem zmian dotyczących uwzględniania niektórych stypendiów otrzymywanych przez studenta/doktoranta lub członków jego rodziny,
   9. zasady obliczania dochodu rodziny studenta w świetle tzw. ustawy 500+
   10. sposób obliczania dochodu studenta w związku z nowym świadczeniem przysługującym na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.  
   11. odpowiedzialność prawna za podawanie nieprawdziwych danych – konsekwencje,
   12. zasady postępowania związane z niedoręczeniem opinii ośrodka pomocy społecznej
   13. zmiany włączania/ wyłączania niektórych dochodów studenta wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych – od 1 stycznia 2015 i od 1 stycznia 2016 r. , w tym możliwy nowy dochód rodziny studenta – świadczenie rodzicielskie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany i utracony – dokumentowanie tego dochodu.
  2. Podsumowanie i wręczenie Certyfikatów.
 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert z zakresu pomocy materialnej dla studentów i świadczeń socjalnych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni partner Optimy i szkoleniowiec z zakresu wsparcia materialnego studentów szkół wyższych.

   

 • Lokalizacja Wisła, ul. Beskidzka 17   
  Termin 10/01/2018 – 12/01/2018 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 8 grudnia!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os. (10/11 i 11/12 stycznia) dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima.

  Cena regularna: 1.850 zł.*

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949