Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich – zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku. Szkolenie Premium

 • Szkolenie w praktyczny sposób przygotowuje uczestników do wydawania prawidłowych decyzji i rozstrzygnięć w sprawach studenckich. W ramach szkolenia omówiona zostanie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. oraz jej wpływu na praktykę funkcjonowania uczelni. Na przykładzie praktycznych zadań przeanalizowane zostaną wszystkie rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w sprawach studenckich i doktoranckich. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również w problematyką stosowania trybów nadzwyczajnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego w praktyce uczelni. Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych związane z omawianym tematem.

  PROGRAM SZKOLENIA

  DZIEŃ I (24 stycznia 2018 r.)
  14:00 – zakwaterowanie, obiad
  16:30-18:30 – organizacja czasu wolnego przez organizatora,
  19:00 – kolacja.

  DZIEŃ II i III (25-26 stycznia 2018 r.)

  1. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. w sprawach studenckich i doktoranckich.
  2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.
  3. Decyzje administracyjne wydawane w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów:
   1. rekrutacja na studia,

   2. skreślenie z listy studentów/doktorantów,

   3. zmiana uczelni,

   4. wznowienie studiów wyższych,

   5. zwolnienie z opłat za studia,

   6. nadanie tytułu zawodowego,

   7. stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego,

   8. wznowienie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego,

   9. stypendia z funduszu pomocy materialnej,

   10. stypendia doktoranckie (w tym nowe stypendium doktoranckie związane z doktoratem wdrożeniowym),

   11. zwiększone stypendium doktoranckiego.

  4. Postępowanie odwoławcze przed organami uczelni.

  5. Rozstrzygnięcia związane z przebiegiem studiów wyższych i doktoranckich.

  6. Tryby nadzwyczajne w sprawach studenckich/doktoranckich – czyli jak postępować z błędnymi decyzjami:

   1. uchylenia lub zmiana decyzji na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.,

   2. wznowienie postępowania administracyjnego,

   3. stwierdzenie nieważności decyzji,

   4. wygaśnięcie decyzji.

  7. Sądowa kontrola w sprawach studenckich.

  8. Rozwiązywanie zadań praktycznych.

  9. Podsumowanie.

 • Zajęcia prowadzi Piotr Szumliński – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA UJ, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni, obsługi funduszu pomocy materialnej oraz przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, a także tworzenia wzorów oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu spraw studenckich. Ekspert z zakresu zastosowania przepisów KPA w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia i przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

 • Lokalizacja Zakopane, ul. Tetmajera 14 a   
  Termin 24/01/2018 – 26/01/2018 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena regularna: 1850. Cena promocyjna 1665 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 15 grudnia!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os., dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949