Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w sytuacjach zawodowych. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM

 • Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego jest jednym z sześciu szkoleń menedżerskich stanowiących cykl Certyfikatu Efektywnego Menedżera (CEM).

  Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności z zakresu efektywnego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w pracy zawodowej oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu u siebie i podwładnych.

  PROGRAM SZKOLENIA

  DZIEŃ I 

  14:00 – zakwaterowanie, obiad
  16:30 – powitanie uczestników szkolenia, pierwsza część szkolenia,
  19:00 – uroczysta kolacja

  DZIEŃ II i III 

  1. Anatomia stresu – im więcej wiem, tym sprawniej działam i efektywniej realizuję swoje zadania pod presją towarzyszącego mi stresu.
   • Teoria stresu.
   • Stres mobilizujący i zaburzający.
   • Symptomy ostrzegawcze stresu.
  2. Sytuacje stresogenne w pracy kierownika.
   • Autodiagnoza własnego stylu radzenia sobie ze stresem.
   • Uświadomienie sobie czynników ryzyka.
   • Identyfikacja 10 najczęściej występujących stresorów w pracy kierownika.
   • Konsekwencje krótkotrwałego i długotrwałego doświadczenia stresu.
   • Ocena własnej sytuacji w kontekście zagrożeń i zasobów w walce ze stresem.
  3. Techniki relaksacyjne obniżające stan napięcia wewnętrznego.
   • Konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem: reakcje ucieczkowe, uspokajanie się, rozwiązywanie sytuacji trudnych oraz profilaktyka.
   • Przećwiczenie efektywnych technik i działań zaradczych na trzech poziomach funkcjonowania człowieka: ciała, emocji oraz myśli (wizualizacje, relaksacje, techniki oddechowe, metoda błyskawiczna oparta na Treningu Jacobsona, praca z przekonaniami ograniczającymi, technika behawioralno-poznawcza).
   • Omówienie refleksji związanych z poszczególnymi ćwiczeniami.
  4. Profilaktyka wypalenia zawodowego u siebie i podwładnych.
   • Etapy wypalenia zawodowego.
   • Jak rozpoznać wypalenie zawodowe u pracownika?
   • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu u siebie i podwładnych.
  5. Rozwiązywanie konfliktów w zespołach pracowniczych jako działanie zapobiegające wypaleniu zawodowemu u podwładnych.
   • Style reakcji w sytuacjach konfliktowych.
   • Procedura rozwiązywania konfliktu w zespole.
  6. Podsumowanie szkolenia.
   • Jak współpracować z podwładnymi, aby nie podwyższać poziomu ich stresu i zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
   • Zaplanowanie wykorzystania nowo nabytych umiejętności w celu przeciwdziałania rutynowości i profilaktyki wypalenia zawodowego.
   • Dekalog radzenia sobie ze stresem i wzbudzania motywacji wewnętrznej.
 • Zajęcia prowadzi Beata Janiczek-Lasota –  psycholog, certyfikowany coach (International Coach ICC) i trener specjalizujący się w szkoleniach menedżerskich i interpersonalnych dla kadry zarządzającej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Coaching Community. Odpowiada za nadzór merytoryczny Certyfikatu Efektywnego Menedżera, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu punktowych oraz systemowych szkoleń dla kadry zarządzającej uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu budowania autorytetu kierownika, motywowania pozafinansowego, delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień, przywództwa w organizacji, prowadzenia zebrań i wystąpień publicznych, przeciwdziałania manipulacji i mobbingowi w środowisku akademickim. W swojej pracy trenerskiej łączy wiedzę i doświadczenie w dziedzinie psychologii i organizacji.

 • Lokalizacja Karpacz,    
  Termin 13/05/2018 – 15/05/2018 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna (10% rabatu)
  przy zgłoszeniu do 13 kwietnia wynosi: 1.755 zł.*

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - noclegi w pokoju 2-os., dopłata 100 zł do „jedynki” za pobyt,
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

   

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949