Dokumentacja przebiegu studiów wyższych – wymogi formalne i aspekty praktyczne w świetle najnowszych zmian od 1 lutego 2018 roku

 • UWAGA! Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany, które wchodzące w życie z dniem 1 lutego 2018 roku wynikające z:

  •  najnowszej zmiany rozporządzenia MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (zmiana z dnia 25 stycznia 2018 r.), która obowiązuje od 1 lutego 2018 r.
  • utworzenia w Systemie POL-on nowego modułu „NAWA – wzory dokumentów”,
  • nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z wejściem w życie nowej ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

  W trakcie szkolenia będą sygnalizowane również propozycje zmian w świetle projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0)

  Szkolenie uwzględnia także:

  • nowe rozporządzenie MNiSW w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, dotyczące w szczególności wspólnych dyplomów i ich elementów,
  • ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 2015 r.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wiadomości wstępne:
   1. podstawowe akty prawne,
   2. sygnalizacja najnowszych zmian legislacyjnych w zakresie tematu szkolenia,
   3. dlaczego Uczelnia ma obowiązek dokumentować przebieg studiów?,
   4. gromadzenie danych osobowych studentów,
   5. zasady prowadzenia teczki akt osobowych studenta,
   6. kilka słów o dokumentacji elektronicznej,
   7. kilka słów o zmianach w zakresie archiwizacji teczki akt osobowych studenta i jej digitalizacji.
  2. Dokumenty postępowania rekrutacyjnego:

   1. dokumenty wymagane od kandydata na studia,

   2. dokumenty postępowania kwalifikacyjnego,

   3. dokumenty wymagane od cudzoziemców,

   4. dokumentacja związana z rozpoczęciem studiów.

  3. Dokumentacja dotycząca przebiegu studiów, w tym także w formie elektronicznej:

   1. legitymacja studencka (papierowa i ELS),

   2. indeks i e-indeks,

   3. protokoły zaliczenia przedmiotu, e-protokoły,

   4. karty okresowych osiągnięć, e-karty,

   5. inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w zakresie wydawania zaświadczeń.

  4. Dokumentacja pomocy materialnej (ogólne wymogi formalne):

   1. wnioski o przyznanie świadczeń,

   2. dokumenty źródłowe będące podstawą ustalenia uprawnień,

   3. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów.

  5. Dokumentacja związana z ukończeniem studiów:

   1. zmiany w zakresie procedury dyplomowania wynikające z wdrożenia Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,

   2. protokół egzaminu dyplomowego,

   3. dyplomy ukończenia studiów (podstawowe zagadnienia), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 2015 r. oraz najnowszych zmian,

   4. wzór suplementu do dyplomu (podstawowe zagadnienia), z uwzględnieniem najnowszych zmian,

   5. zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementów do dyplomów, ich odpisów, w tym także w językach obcych, z uwzględnieniem najnowszych zmian.

  6. Kilka słów o dokumentacji zbiorowej:

   1. album studenta,

   2. rejestr wydanych legitymacji i indeksów,

   3. protokoły zaliczenia przedmiotów,

   4. księga dyplomów.

  7. Czynności administracyjne związane z dokumentacją przebiegu studiów:

   1. przeniesienie do/z innej uczelni,

   2. sprostowania,

   3. wydawanie duplikatów,

   4. wydawanie odpisów, wyciągów,

   5. zmiana danych osobowych (w trakcie i po ukończeniu studiów) a dokumenty przebiegu studiów,

   6. uwierzytelnianie dokumentów o wykształceniu, z uwzględnieniem najnowszych zmian – nowy moduł w Systemie POL-on „NAWA – wzory dokumentów”,

   7. sporządzanie i przekazywanie wzorów pieczęci urzędowych i podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów o wykształceniu, z uwzględnieniem najnowszych zmian,

   8. opłaty za wydanie dokumentów.

  8. Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów w okresie przejściowym.

  9. Sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wydawania dokumentów stwierdzających ukończenie studiów w przypadku likwidacji uczelni.

  10. Podsumowanie.

  Adresaci szkolenia: pracownicy administracji dziekanatowej zajmujący się obsługą studenta, pracownicy administracji centralnej odpowiedzialni za nadzór nad dokumentacją przebiegu studiów oraz za prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów, a także osoby zainteresowane prawidłowym dokumentowaniem i prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów.

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, wymianie doświadczeń wynikających z praktyki związanej z tematem szkolenia. W ramach szkolenia prowadzone są także konsultacje indywidualne.

 • Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów, członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów, a także jako pracownik Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. kieruje Działem Nauczania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w którym odpowiada za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń. Współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni (Centrum Studentów Zagranicznych) zajmującej się kompleksową obsługą studenta zagranicznego. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, proces dyplomowania, rozliczanie pensum), tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni, wzorów różnego rodzaju dokumentów, a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Od ponad 10 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce.

 • Lokalizacja Kraków, ul. Szujskiego 5   
  Termin 08/02/2018 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 26 stycznia otrzymają Państwo 10% rabatu dla pierwszej, drugiej i trzeciej osoby lub czwarta osoba gratis.

  Promocje nie łączą się!

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat,
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto Organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.