Uczelnia dostępna

Uczelnia dostępna to cykl szkoleń, które mają za zadanie zlikwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. 

W naszej ofercie szkoleniowej, mogą Państwo znaleźć kilka szkoleń, których celem jest zwiększenie świadomości w zakresie możliwości ułatwienia funkcjonowania na uczelni studentów z niepełnosprawnością , w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz dostosowywania do ich potrzeb metod edukacyjnych.

Kluczowym celem szkolenia jest również rozwijanie umiejętności komunikowania się ze studentami z niepełnosprawnością, a także zadbanie o własny dobrostan w trudnych sytuacjach.

Adresatami szkoleń są: Pełnomocnicy ds Studentów z niepełnosprawnością, Pracownicy BON, Pracownicy Biur Karier, Nauczyciele akademiccy, pracownicy dziekanatów i sekretariatów oraz pracownicy biur mających bezpośredni kontakt ze studentem.

Status asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością w uczelni
28 października 2021 r.
14 grudnia 2021 r.

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia
5 listopada 2021 r.

Student z niepełnosprawnością sensoryczną (słuch i wzrok)
9 listopada 2021 r.

Komunikacja, wspieranie i praca ze studentami w kryzysie psychicznym
18 listopada 2021 r.

Neuroróżnorodność i funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu w środowisku akademickim
19 listopada 2021 r.

Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
22 listopada 2021 r.

Dostępność uczelni pod kątem obsługi studentów z niepełnosprawnościami. Student z niepełnosprawnością – klientem ze szczególnymi potrzebami
23 i 24 listopada 2021 r. 

Siedem zasad wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością podstawą dobrych praktyk dydaktycznych, organizacyjnych i dostępności edukacji akademickiej
26 listopada 2021 r. 

Funkcjonowania osób z niepełnosprawnością słuchową w środowisku akademickim
29 listopada 2021 r.

Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi – wyzwania dla pracowników uczelni
30 listopada 2021 r. 

Student z niepełnosprawnością – optymalizacja procesu kształcenia i budowanie długofalowa strategia działania uczelni wobec wymogów prawnych i barier procesu kształcenia
7 grudnia 2021 r.

Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
13 grudnia 2021 r.

Student z chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością niewidoczną
15 grudnia 2021 r.

Różnorodność w środowisku akademickim – człowiek – niepełnosprawność – społeczeństwo
27 i 28 stycznia 2022 r.

Możliwości i bariery studenta z niepełnosprawnością ruchową i neurologiczną w procesie kształcenia
11 lutego 2022 r.

Środowisko akademickie a student z niepełnosprawnością – bariery czy wyzwania
21 i 22 lutego 2022 r.

Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi
nowy termin wkrótce!

Procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnością
nowy termin wkrótce!

Uczelnia wobec niepełnosprawności. Wyrównywanie szans w dostępie do oferty kształcenia
nowy termin wkrótce!

 

Wszystkie szkolenia możemy zrealizować w Państwa siedzibie dla grup max. 15 osobowych lub w formie online

W przypadku zainteresowania wyceną, prosimy o kontakt na adres optima@optima.edu.pl

Przesyłając zapytanie prosimy zawrzeć informacje na temat:

  • zakresu szkolenia,
  • liczby pracowników, których chcą Państwo przeszkolić,
  • okresu, w którym chcą Państwo realizować projekt.

Zapraszamy do kontaktu!!