Uczelnia dostępna

Uczelnia dostępna to cykl szkoleń, które mają za zadanie zlikwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. 

W naszej ofercie szkoleniowej, mogą Państwo znaleźć kilka szkoleń, których celem jest zwiększenie świadomości w zakresie możliwości ułatwienia funkcjonowania na uczelni studentów z niepełnosprawnością , w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz dostosowywania do ich potrzeb metod edukacyjnych.

Kluczowym celem szkolenia jest również rozwijanie umiejętności komunikowania się ze studentami z niepełnosprawnością, a także zadbanie o własny dobrostan w trudnych sytuacjach.

Adresatami szkoleń są: Pełnomocnicy ds. Studentów z niepełnosprawnością, Pracownicy BON, Pracownicy Biur Karier, Nauczyciele akademiccy, pracownicy dziekanatów i sekretariatów oraz pracownicy biur mających bezpośredni kontakt ze studentem.

REGULACJE PRAWNE I OBOWIĄZKU UCZELNI W RAMACH ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

procedury

Procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnością
20 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Dostępność cyfrowa uczelni
26 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone uczelniom na kształcenie osób z niepełnosprawnością w świetle zmian wprowadzanych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0)
28 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

150x150_waga

Student z niepełnosprawnością – optymalizacja procesu kształcenia i budowanie długofalowa strategia działania uczelni wobec wymogów prawnych i barier procesu kształcenia
28 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Praktyczne stosownie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście działań w ramach zapewnienia dostępności wynikających z art. 4 ust. 3 i 4 ustawy
28 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia
7 listopada 2022 r. szkolenie online – rejestracja

paragraf_6

Siedem zasad wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością podstawą dobrych praktyk dydaktycznych, organizacyjnych i dostępności edukacji akademickiej
8 listopada 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik
18 listopada 2022 r. 
szkolenie online – rejestracja

Dostępność uczelni pod kątem obsługi studentów z niepełnosprawnościami. Student z niepełnosprawnością – klientem ze szczególnymi potrzebami
28-29 listopada 2022 r. szkolenie online – rejestracja

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

wózek _2

Uczelnia wobec niepełnosprawności. Wyrównywanie szans w dostępie do oferty kształcenia
19 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Środowisko akademickie a student z niepełnosprawnością – bariery czy wyzwania
1-2 grudnia 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Tożsamość studenta z niepełnosprawnością w perspektywie akademickiej
19 stycznia 2023 r. szkolenie online – rejestracja   NOWOŚĆ!

Różnorodność w środowisku akademickim – człowiek – niepełnosprawność – społeczeństwo
nowy termin wkrótce!

WSPARCIE STUDENTÓW ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

niwidomi_2

 

wsparcie (2)

 

Status asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością w uczelni
10 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
11 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja, wspieranie i praca ze studentami w kryzysie psychicznym
18 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Formy wsparcia studenta z niepełnosprawnością w procesie kształcenia
21 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja ze studentem w kryzysie psychicznym uwzględniającym skutki izolacji pandemicznej
26 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Wsparcie studentów i absolwentów z niepełnosprawnością na starcie kariery zawodowej – odpowiedzialna aktywizacja społeczno-zawodowa
17 listopada 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja, wspieranie i praca ze studentami w trakcie lub po korekcie płci
15 grudnia 2022 r.  szkolenie online – rejestracja

Neuroróżnorodność i funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu w środowisku akademickim
12 stycznia 2023 r. szkolenie online – rejestracja

Odpowiedzialne włączanie studentów z niepełnosprawnością w proces aktywizacji społeczno-zawodowej
19 stycznia 2023 r. szkolenie online- rejestracja  

ZABURZENIA PSYCHICZNE, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ NIEWIDOCZNA

neroróżnorodność

Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
7 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi – wyzwania dla pracowników uczelni
16 listopada 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja z osobą z zaburzeniem psychicznym w środowisku akademickim – szkolenie dla kierowników zespołów
21-22 listopada  2022 r. szkolenie online – rejestracja 

Student z chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością niewidoczną
nowy termin wkrótce!

Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi
nowy termin wkrótce!

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SENSORYCZNA I RUCHOWA

niewidomy_3

Niesłyszący i słabosłyszący studenci – dobre praktyki w organizacji i realizacji procesu dydaktycznego
10 października 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym
6 grudnia 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Praca ze studentem z niepełnosprawnością sensoryczną (słuch i wzrok)
12 grudnia 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Możliwości i bariery studenta z niepełnosprawnością ruchową i neurologiczną w procesie kształcenia
nowy termin wkrótce!

 

Wszystkie szkolenia możemy zrealizować w Państwa siedzibie dla grup max. 15 osobowych lub w formie online

W przypadku zainteresowania wyceną, prosimy o kontakt na adres optima@optima.edu.pl

Przesyłając zapytanie prosimy zawrzeć informacje na temat:

  • zakresu szkolenia,
  • liczby pracowników, których chcą Państwo przeszkolić,
  • okresu, w którym chcą Państwo realizować projekt.

Zapraszamy do kontaktu!!

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.