Uczelnia dostępna

Uczelnia dostępna to cykl szkoleń, które mają za zadanie zlikwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. 

W naszej ofercie szkoleniowej, mogą Państwo znaleźć kilka szkoleń, których celem jest zwiększenie świadomości w zakresie możliwości ułatwienia funkcjonowania na uczelni studentów z niepełnosprawnością , w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz dostosowywania do ich potrzeb metod edukacyjnych.

Kluczowym celem szkolenia jest również rozwijanie umiejętności komunikowania się ze studentami z niepełnosprawnością, a także zadbanie o własny dobrostan w trudnych sytuacjach.

Adresatami szkoleń są: Pełnomocnicy ds. Studentów z niepełnosprawnością, Pracownicy BON, Pracownicy Biur Karier, Nauczyciele akademiccy, pracownicy dziekanatów i sekretariatów oraz pracownicy biur mających bezpośredni kontakt ze studentem.

Komunikacja z osobą z zaburzeniem psychicznym w środowisku akademickim – szkolenie dla kierowników zespołów
23 – 24 maja 2022 r. (szkolenie dwudniowe)  szkolenie online – rejestracja NOWOŚĆ!

Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
27 maja 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Status asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością w uczelni
30 maja 2022 r. szkolenie online – rejestracja 

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone uczelniom na kształcenie osób z niepełnosprawnością w świetle zmian wprowadzanych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0)
3 czerwca 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym
10 czerwca 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Uczelnia wobec niepełnosprawności. Wyrównywanie szans w dostępie do oferty kształcenia
13 czerwca 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Wsparcie studentów i absolwentów z niepełnosprawnością na starcie kariery zawodowej – odpowiedzialna aktywizacja społeczno-zawodowa
23 czerwca 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
23 czerwca 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia
24 czerwca 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Student z niepełnosprawnością – optymalizacja procesu kształcenia i budowanie długofalowa strategia działania uczelni wobec wymogów prawnych i barier procesu kształcenia
1 lipca 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Praca ze studentem z niepełnosprawnością sensoryczną (słuch i wzrok)
8 lipca 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Neuroróżnorodność i funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu w środowisku akademickim
6 września 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Dostępność uczelni pod kątem obsługi studentów z niepełnosprawnościami. Student z niepełnosprawnością – klientem ze szczególnymi potrzebami
12-13 września 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja, wspieranie i praca ze studentami w kryzysie psychicznym
28 września 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Siedem zasad wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością podstawą dobrych praktyk dydaktycznych, organizacyjnych i dostępności edukacji akademickiej
30 września 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Student z chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością niewidoczną
nowy termin wkrótce

Odpowiedzialne włączanie studentów z niepełnosprawnością w proces aktywizacji społeczno-zawodowej
nowy termin wkrótce  NOWOŚĆ!

Tożsamość studenta z niepełnosprawnością w perspektywie akademickiej
nowy termin wkrótce NOWOŚĆ!

Różnorodność w środowisku akademickim – człowiek – niepełnosprawność – społeczeństwo
nowy termin wkrótce!

Możliwości i bariery studenta z niepełnosprawnością ruchową i neurologiczną w procesie kształcenia
nowy termin wkrótce!

Środowisko akademickie a student z niepełnosprawnością – bariery czy wyzwania
nowy termin wkrótce!

Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi – wyzwania dla pracowników uczelni
nowy termin wkrótce!

Niesłyszący i słabosłyszący studenci – dobre praktyki w organizacji i realizacji procesu dydaktycznego
nowy termin wkrótce!

Procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnością
nowy termin wkrótce!

Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi
nowy termin wkrótce!

Komunikacja ze studentem w kryzysie psychicznym uwzględniającym skutki izolacji pandemicznej
nowy termin wkrótce!

 

Wszystkie szkolenia możemy zrealizować w Państwa siedzibie dla grup max. 15 osobowych lub w formie online

W przypadku zainteresowania wyceną, prosimy o kontakt na adres optima@optima.edu.pl

Przesyłając zapytanie prosimy zawrzeć informacje na temat:

  • zakresu szkolenia,
  • liczby pracowników, których chcą Państwo przeszkolić,
  • okresu, w którym chcą Państwo realizować projekt.

Zapraszamy do kontaktu!!

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.