Strona główna

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian wprowadzonych ustawą 2.0
12 marca 2019 r., Kraków   Ostatnie wolne miejsca!

Zatrudnianie nauczycieli akademickich i czas pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy 2.0 Prowadzenie akt osobowych pracowników i nowe obowiązki uczelni wobec pracowników – zmiany od 1 stycznia 2019 r. Szkolenie Premium
27-29 marca 2019 r., Zakopane   Ostatnie wolne miejsca!

Prowadzenie akt osobowych pracowników i nowe obowiązki uczelni wobec pracowników – zmiany od 1 stycznia 2019 roku
1 kwietnia 2019 r., Wrocław   NOWOŚĆ!

Sprawozdawczość w systemie POL-on. Nowe zadania po wejściu w życie ustawy 2.0
18 marca 2019 r., Warszawa

Świadczenia pomocy materialnej na uczelniach - zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
26 lutego 2019 r., Poznań   Ostatnie wolne miejsca!

Tworzenie nowych regulaminów pomocy materialnej dla studentów – wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0)
1 marca 2019 r., Wrocław   Zgłoszenia tylko do 21 lutego!

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w kontekście najnowszych zmian w ustawie 2.0. Szkolenie Premium
3-5 marca 2019 r., Karpacz   Ostatnie wolne miejsca!

Przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej – zmiany w ustawie 2.0. Stypendia przyznawane studentom-cudzoziemcom, przepisy w praktyce uczelni
13 marca 2019 r. Kraków   Ostatnie wolne miejsca!

Nadawanie stopnia doktora w świetle „Ustawy 2.0.” Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim – przepisy przejściowe
18-19 marca 2019 r., Wrocław   Promocja do 28 lutego!

Procedury nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego w świetle ustawy 2.0
22 marca 2019 r., Warszawa   Promocja do 28 lutego!

Zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów do dyplomów – najnowsze zmiany wynikające z ustawy 2.0
18 marca 2019 r., Kraków

Warunki prowadzenia studiów w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0)
19 marca 2019 r., Kraków