Optima szkolenia

 

Wydawanie decyzji w sprawach stypendialnych
25 czerwca 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Dyplomy ukończenia studiów wyższych i suplementów do dyplomów – najnowsze zmiany
28 czerwca 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Prawne aspekty działalności promocyjnej uczelni
29 czerwca 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Cudzoziemcy w szkołach doktorskich w świetle ustawy PSWiN
2 lipca 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Mapowanie zespołu zgodnie z koncepcją Junga-Marstona – moduł szkoleniowy
2 lipca 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Obsługa studentów zagranicznych w polskich uczelniach w świetle najnowszych zmian ustawy 2.0 – wymogi formalne i aspekty praktyczne
5 lipca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Teczka akt osobowych studenta i elektroniczny obieg dokumentacji związanej z przebiegiem studiów
7 lipca 2021 r. szkolenia online – rejestracja

Komunikacja międzypokoleniowa
5 lipca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Radzenie sobie ze stresem
6 lipca 2021 r. szkolenia online – rejestracja

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów
6 lipca 2021 r. szkolenia online – rejestracja

Ochrona własności intelektualnej w uczelniach
8 lipca 2021 r. szkolenia online – rejestracja

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
12-13 lipca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Czarny Łabędź, czyli zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
12 lipca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Techniki radzenia sobie z agresją studenta oraz z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach w administracji uczelnianej
13 lipca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Dostosowanie zajęć online do potrzeb studentów
15 lipca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Ochrona danych osobowych w uczelni pod rządami RODO
15 lipca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Działania menedżerskie po powrocie zespołu do pracy w trybie stacjonarnym. Szkolenie Premium
28-31 sierpnia 2021 r. szkolenie stacjonarne, Kazimierz Dolny – rejestracja

Zarządzanie emocjami i wzmacnianie odporności psychicznej Lidera
3 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Przyznawanie świadczeń dla studentów w szkołach wyższych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stypendialnych
5-7 września 2021 r. szkolenie stacjonarne Karpacz – rejestracja

 
Zanim podejmiesz decyzję o udziale w naszym szkoleniu online
lub uzyskasz zgodę na szkolenie – sprawdź jak to działa!