Strona główna

Calculating Education Savings

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w kontekście najnowszych zmian w ustawie 2.0
3-4 września 2019 r., Kraków Promocja do 11 lipca!
19-20 września 2019 r. Wrocław Promocja do 23 sierpnia!

Świadczenia pomocy materialnej na uczelniach ze zmianami wprowadzonymi ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
9 września 2019 r. Poznań Promocja do 11 lipca!
23 września 2019 r. Warszawa Promocja do 11 lipca!
7 października 2019 r. Gdańsk Promocja do 13 września!

Przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej – zmiany w ustawie 2.0, w tym stypendia przyznawane studentom-cudzoziemcom, przepisy w praktyce uczelni. Szkolenie Premium
9-11 września 2019 r. Szczyrk   Promocja do 11 lipca!

Zmiany w zasadach przyznawania świadczeń pomocy materialnej w szkołach wyższych wprowadzone nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0), w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stypendialnych. Szkolenie Premium
11-13 września 2019 r. Kazimierz Dolny   Promocja do 5 lipca!

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta w świetle najnowszych zmian ustawy 2.0*
5-6 września 2019 r., Kraków   Promocja do 11 lipca!

Budowanie autorytetu kierownika zespołu. Szkolenie Premium. CEM
11-13 września 2019 r., Kazimierz Dolny   Promocja do 5 lipca!

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów
16-17 września 2019 r., Warszawa   Promocja do 23 sierpnia!

Nowy system kształcenia doktorantów. Vademecum administracyjnej obsługi doktorantów – od kandydata do absolwenta w świetle ustawy 2.0
16-17 września 2019 r., Warszawa   Promocja do 11 lipca!

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich w świetle ustawy 2.0
26 września 2019 r., Kraków  

Procedury nadawania stopnia naukowego doktora – zmiany wprowadzone ustawą PSWiN (ustawa 2.0)
26 września 2019 r., Kraków   Promocja do 11 lipca!

Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego  – zmiany wprowadzone ustawą PSWiN (ustawa 2.0)
27 września 2019 r., Kraków   Promocja do 11 lipca!

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
13-15 października 2019 r., Sandomierz