Strona główna

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo prowadzić dokumentację przebiegu studiów w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych. Szkolenie Premium
5-7 marca 2017 r., Zakopane Hotel Wersal  Promocja tylko do 2 lutego!

Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi
20-21 lutego 2017 r., Wrocław

Tworzenie studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych
20 lutego 2017 r., Warszawa  Promocja do 3 lutego!

Prowadzenie efektywnych zebrań i wystąpień publicznych. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM
12-14 marca 2017 r., Sopot

Nowe regulaminy studiów wyższych w uczelniach
30 stycznia 2017 r., Kraków   Ostatnie 3 wolne miejsca!

Zasady tworzenia aktów normatywnych w uczelni na przykładzie aktów prawnych regulujących proces kształcenia
31 stycznia 2017., Kraków   Ostatnie 3 wolne miejsca!

Warsztaty z wyliczania dochodu na potrzeby przyznawania stypendiów socjalnych studentom i doktorantom – nowe przepisy, trudne przypadki
23 lutego 2017 r., Kraków

Decyzje administracyjne wydawane w indywidualnych sprawach studentów, czyli jak prawidłowo wydawać decyzje i rozstrzygnięcia
24 lutego 2017 r., Kraków

Najnowsze zmiany w zakresie dokumentacji przebiegu studiów
21 lutego 2017 r., Warszawa   Promocja do 3 lutego!

Efektywna komunikacja w zespole – jak skutecznie porozumiewać się ze współpracownikami, kadrą naukową i studentami
13 lutego 2017 r., Poznań   Ostatnie wolne miejsca!

Profesjonalna autoprezentacja w sytuacjach zawodowych
14 lutego 2017 r., Poznań   Ostatnie wolne miejsca!

Podnoszenie jakości obsługi studenta w dziekanacie i sekretariacie. Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni
16 lutego 2017 r., Warszawa   Promocja do 3 lutego!

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu studenta i jego rodziny
27 lutego 2017 r., Poznań