Strona główna

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie studiów i spraw studenckich – zmiany na rok akademicki 2016/2017   NOWOŚĆ!
10 października 2016 r., Kraków   Ostatnie wolne miejsca!
24 października 2016 r., Poznań   Promocja tylko do 6 października!

Sprawozdawczość w systemie POL-on oraz zmiana zakresu danych – nowe zadania, stare problemy NOWOŚĆ!
14 października 2016 r., Warszawa

Studia doktoranckie. Zasady tworzenia, prowadzenia oraz odbywania kształcenia
20 października 2016 r., Kraków

Uprawnienia jednostki uczelni do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego
21 października 2016 r., Kraków

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom od 1 października 2016, w tym ustalanie dochodu studenta i jego rodziny
28 września 2016 r., Sopot  Ostatnie wolne miejsca!

Zasady pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne oraz umowy zawierane ze studentami w świetle zmian ustawy PoSW
17 października 2016 r., Warszawa

Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych
18 października 2016 r., Warszawa

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone uczelniom na kształcenie osób niepełnosprawnych – zasady ich podziału, dokumentowania i wydatkowania
26 października 2016 r., Warszawa   NOWOŚĆ!

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania stypendiów
13 października 2016 r., Warszawa

Techniki radzenia sobie z agresją studenta oraz z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach w administracji uczelnianej
14 października 2016 r., Warszawa  Promocja do 29 września!

Wspólne i podwójne dyplomy dla cudzoziemców na studiach wyższych, czyli jak przygotować porozumienie o wspólnym kształceniu
27 października 2016 r., Warszawa

Rekrutacja krok po kroku, czyli jak prawidłowo przeprowadzić proces rekrutacji na studia wyższe
26 października 2016 r., Wrocław