Strona główna

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
21-23 stycznia 2018 r., Szczyrk*  Zgłoszenia tylko do 15 grudnia!

Efektywne motywowanie pozafinansowe pracowników. Szkolenie Premium. CEM
7-9 stycznia 2018 r., Zakopane*   Zgłoszenia tylko do 14 grudnia!

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu rodziny studenta i doktoranta. Szkolenie Premium
10-12 stycznia 2018 r., Wisła*   Ostatnie wolne miejsca!

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich. Szkolenie Premium
24-26 stycznia 2018 r., Zakopane*   Ostatnie wolne miejsca!

Zawieranie umów cywilnoprawnych – zatrudnianie nauczycieli akademickich oraz innych osób w uczelni
18 stycznia 2018 r.,  Warszawa

Design Thinking – innowacyjne myślenie projektowe w pracy ze studentami
19 stycznia 2018 r., Warszawa*

Innowacyjne metody nauczania w pracy wykładowcy akademickiego podwyższające jakość dydaktyki
29-30 stycznia 2018 r., Wrocław   NOWOŚĆ!

Regulaminy studiów wyższych w uczelniach, czyli jak sporządzić regulamin studiów
29 stycznia 2018 r., Kraków

Zasady tworzenia aktów normatywnych w uczelni na przykładzie aktów prawnych regulujących proces kształcenia
30 stycznia 2018 r., Kraków

Podnoszenie jakości obsługi klienta-studenta w sekretariacie i dziekanacie. Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni
19 grudnia 2017 r., Gdańsk   Ostatnie wolne miejsca!

Ryczałtowe rozliczanie wydatków w projektach UE 2014-2020 w praktyce – zmiany obowiązujące od stycznia 2018 r.
1 lutego 2018 r., Warszawa

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone uczelniom na kształcenie osób niepełnosprawnych – zasady ich podziału, dokumentowania i wydatkowania
2 lutego 2018 r., Warszawa

Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce uczelni – zasady i zakres udzielonej odpowiedzialności
9 lutego 2018 r., Kraków

*Za wszystkie szkolenia realizowane w styczniu 2018 roku, mogą otrzymać Państwo fakturę z datą do 31 grudnia 2017 roku w celu wykorzystania środków z roku budżetowego 2017. Zapraszamy do kontaktu.