Strona główna

Warsztaty z wyliczania dochodu na potrzeby przyznawania stypendiów socjalnych studentom i doktorantom – nowe przepisy, trudne przypadki
19 lutego 2016 r., Kraków  Promocja trwa do 11 lutego. Ostatnie 3 wolne miejsca!

Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego i tytułu naukowego – zmiany obowiązujące od 25 listopada 2015 roku
26 lutego 2016 r., Kraków  Ostatnie 3 wolne miejsca!

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu
9 marca 2016 r., Kraków

Prowadzenie efektywnych zebrań i wystąpień publicznych. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM
6-8 marca 2016 r., Kraków  Promocja tylko do 11 lutego!

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego
25 lutego 2016 r., Wrocław

Stypendia dla studentów i doktorantów w świetle ostatnich zmian. Szkolenie Premium
6-8 marca 2016 r., Sopot  Ostatnie 3 wolne miejsca!

Kalkulacja kosztu kształcenia w szkołach wyższych oraz zasady pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne  NOWOŚĆ!
17-18 marca 2016 r., Warszawa

Nowe zasady finansowania nauki – zmiany po nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki   NOWOŚĆ!
11 marca 2016 r., Warszawa

Sigismund's column in Warsaw

Zmiany w zakresie obsługi studenta zagranicznego – wymogi formalnoprawne i praktyczne. Poziom zaawansowany
22 lutego 2016 r., Warszawa  Ostatnie wolne miejsca!

Doktoranci w uczelni. Prowadzenie studiów doktoranckich oraz zasady przyznawania doktorantom stypendiów i świadczeń pomocy materialnej
25-26 lutego 2016 r., Warszawa  Termin gwarantowany!

Administracyjna obsługa studiów – od kandydata do absolwenta. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji studenckiej. Szkolenie warsztatowe
29 lutego – 1 marca 2016 r., Warszawa  Termin gwarantowany!

Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi
17-18 marca 2016 r., Wrocław