Optima szkolenia

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich
4 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Ewaluacja jakości działalności naukowej 2017-2021, kryterium 3
5 i 17 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Rekrutacja do szkół doktorskich oraz decyzje administracyjne w sprawach doktoranckich
8 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja 

Asertywność. Kształtowanie postawy asertywnej w relacjach ze studentami oraz współpracownikami
8 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Regulamin studiów wyższych w świetle najnowszych zmian – wymogi formalne i aspekty praktyczne
10 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Zasady ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek
10 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Praca zdalna w uczelniach wyższych w dobie pandemii covid-19 (szkolenie z prawa pracy)
17 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Zarządzanie czasem
17 marca 2021 r. szkolenia online – rejestracja

Komunikacja międzypokoleniowa
18 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Tworzenie studiów wyższych – w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych
22 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Organizacja kształcenia w ramach studiów wyższych. Najnowsze zmiany
w związku z ograniczeniem funkcjonowania uczelni w r.a. 2020/2021 oraz 2021/2022
26 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i świadczenie urlopowe w uczelniach wyższych w praktyce
23 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Zarządzanie emocjami i wzmacnianie odporności psychicznej
23 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli akademickich oraz innych osób w uczelni
24 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów
25 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian
29 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, w tym najnowsze zmiany
29 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego, w tym najnowsze zmiany
30  marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja 

Efektywna praca zdalna. Jak zarządzać sobą i swoją pracą w trybie home office
30 marca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich
i doktoranckich w świetle najnowszych zmian

7 kwietnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

 
Zanim podejmiesz decyzję o udziale w naszym szkoleniu online
lub uzyskasz zgodę na szkolenie – sprawdź jak to działa!