Optima szkolenia

 

Organizacja studiów wyższych w związku z ograniczeniem funkcjonowania uczelni
6 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Międzynarodowe studia wspólne, czyli jak przygotować uczelnię do wspólnego kształcenia na studiach wyższych z udziałem podmiotów zagranicznych
7 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Cudzoziemcy w szkołach doktorskich w świetle ustawy PSWiN
9 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian
12 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Wydawanie decyzji w sprawach stypendialnych w roku akademickim 2020/2021
16 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

System świadczeń dla studentów po wejściu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz szczególne przepisy w okresie COVID-19
8 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Świadczenia wypłacane z Funduszu Stypendialnego należne studentom zagranicznym
12 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu do celów dalszego kształcenia
13 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu
14 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Współczesne systemy kancelaryjne z uwzględnieniem elektronicznych form zarządzania dokumentacją
19 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Czarny Łabędź, czyli zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
8-9 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Wspieranie studenta zagranicznego w czasie pandemii
8-9 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi
16 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Warsztaty emisji głosu
19-20 października 2020 r. (2 x g.9-12) szkolenie online – rejestracja

Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności – szkolenie dla kierowników zespołów
29 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Godo Polski i napis ustawa

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów
23 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Dyplomy ukończenia studiów wyższych i suplementów do dyplomów
23 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Rekrutacja cudzoziemców na studia wyższe w świetle najnowszych zmian
26 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Zasady gospodarki finansowej uczelni w świetle zmian wprowadzonych ustawą PSWiN
26 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Zasady ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek
28 października 2020 r. szkolenie online – rejestracja


Zanim podejmiesz decyzję o udziale w naszym szkoleniu online
lub uzyskasz zgodę na szkolenie – sprawdź jak to działa!