Strona główna

Zapraszamy na szkolenia online
Nasze szkolenia są interaktywne – możemy się zobaczyć, usłyszeć i zadać pytania Trenerom. Dołączenie do szkolenia jest niezwykle proste, a co najważniejsze nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania, wtyczek czy zakładania konta.

Zapraszamy do obejrzenia naszego spotu (z dźwiękiem)!

Szkoły doktorskie. Kształcenie doktorantów w świetle ustawy PSWiN
6 kwietnia 2020 r.  szkolenie online – rejestracja

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian
15 kwietnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Procedura administracyjna w uczelni: sprawy studenckie i upoważnienia administracyjne
16 kwietnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Świadczenia pomocy materialnej na uczelniach, w tym zmiany wprowadzone ustawą PSWiN
17 kwietnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja 

Czarny Łabędź, czyli zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
27-28 kwietnia 2020 r. szkolenie online - rejestracja

Cudzoziemcy w szkołach doktorskich w świetle ustawy PSWiN
20 kwietnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Decyzje administracyjne w sprawach doktoranckich i zastosowanie K.p.a.
21 kwietnia 2020 r. szkolenie online - rejestracja

Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi
22 kwietnia 2020 szkolenie on line - rejestracja

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów – zmiany od roku akademickiego 2019/2020
23 kwietnia 2020 r. szkolenie online - rejestracja

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego
24 kwietnia 2020 r. szkolenie online - rejestracja

Na ostatniej prostej przed wyborami

Zapraszamy na szkolenia Premium

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
17-19 maja 2020 r. Gdańsk

Etyczne wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją w sytuacjach zawodowych.
Szkolenie Premium. CEM

24-26 maja 2020 r. Lublin

Nowy system kształcenia doktorantów. Vademecum administracyjnej obsługi doktorantów
– od kandydata do absolwenta w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Szkolenie Premium

8-10 czerwca 2020 r. Szczyrk

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w kontekście najnowszych zmian w ustawie 2.0. Szkolenie Premium
20-22 maja 2020 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą