Optima szkolenia

Pewne terminy:

Warunki prowadzenia studiów i programy studiów w świetle ostatnich zmian
21 stycznia 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Rekrutacja studentów zagranicznych na studia wyższe w świetle wymogów formalnych, z uwzględnieniem aspektów praktycznych
24-25 stycznia 2022 r. szkolenie online – rejestracja 

Komunikacja z osobą z zaburzeniem psychicznym w środowisku akademickim – szkolenie dla kierowników zespołów
27 i 28 stycznia 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Przyznawanie stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów w drugim semestrze roku akademickiego 2021/22
28 stycznia 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych – zmiany wprowadzone nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
4 lutego 2022 r szkolenie online – rejestracja

Najbliższe terminy:

Wystąpienia publiczne kierownika zespołu
31 stycznia 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Obsługa studentów zagranicznych w polskich uczelniach w świetle wymogów formalnych, z uwzględnieniem aspektów praktycznych
7 lutego 2022 r szkolenie online – rejestracja

Sprawozdania GUS w systemie POL-on (S-10, S-11, S-12)
8 lutego 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian wprowadzonych ustawą 2.0
9 lutego 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Regulamin studiów wyższych – wymogi formalne i aspekty praktyczne, czyli jak sporządzić dobry regulamin studiów
10 lutego 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Uczelnia dostępna:

Niesłyszący i słabosłyszący studenci – dobre praktyki w organizacji i realizacji procesu dydaktycznego
7 lutego 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja ze studentem w kryzysie psychicznym uwzględniającym skutki izolacji pandemicznej
8 lutego 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
11 lutego 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia
21 lutego 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Status asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością w uczelni
3 marca 2022 r. szkolenie online – rejestracja

 

Zanim podejmiesz decyzję o udziale w naszym szkoleniu online
lub uzyskasz zgodę na szkolenie – sprawdź jak to działa!