Strona główna

Techniki radzenia sobie z agresją studenta oraz z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach w administracji uczelnianej
14 września 2017 r., Łódź

Przeciwdziałanie mobbingowi w uczelni – przyczyny oraz konsekwencje dla sprawcy i ofiary
15 września 2017 r., Warszawa   NOWOŚĆ!

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich, w tym zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. Prawo – Praktyka – Orzecznictwo
21 września 2017 r., Kraków   Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona!

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej studentom szkół wyższych, w tym zmiany w Kpa
22 września 2017 r., Rzeszów   Promocja do 7 września!

Przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej oraz wyliczanie dochodu rodziny studenta
11-12 września 2017 r., Wieliczka   Ostatnie wolne miejsca!

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania stypendiów studentom – zmiany w K.p.a. obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku
13 września 2017 r., Łódź   Zgłoszenia tylko do 5 września!

Zasady rozpatrywania wniosków o stypendium socjalne w uczelniach
15 września 2017 r., Katowice   Promocja do 31 sierpnia!

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu studenta i jego rodziny
18 września 2017r., Wrocław   50% rabatu dla drugiej osoby!
21 września 2017r., Warszawa  50% rabatu dla drugiej osoby!
25 września 2017r., Gdańsk   50% rabatu dla drugiej osoby!

Budowanie autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywną komunikację z podwładnymi w trudnych sytuacjach. Szkolenie Premium
17-18-19 września 2017 r., Wrocław

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych
18 września 2017 r., Kraków
UWAGA! Szkolenie uwzględnia nową ustawę o NAW-ie!

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni
22 września 2017 r., Warszawa

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
15-16-17 października 2017 r., Wieliczka
UWAGA! Szkolenie uwzględnia nową ustawę o NAW-ie!