Strona główna

Umowy o wspólnej opiece naukowej nad przewodami doktorskimi „co-tutelle” – wymogi proceduralne i aspekty praktyczne współpracy pomiędzy uczelniami
5 lipca 2017 r., Kraków   Ostatnie 3 wolne miejsca!

Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
29 sierpnia 2017 r., Gdańsk

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich, w tym zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. Prawo – Praktyka – Orzecznictwo
21 września 2017 r., Kraków  Liczba miejsc ograniczona!

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów. Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne
22 września 2017 r., Warszawa

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom oraz ustalanie dochodu studenta i jego rodziny
8 września 2017 r., Poznań   50% rabatu dla drugiej osoby!
18 września 2017 r., Wrocław   50% rabatu dla drugiej osoby!
21 września 2017 r., Warszawa   50% rabatu dla drugiej osoby!
25 września 2017 r., Gdańsk   50% rabatu dla drugiej osoby!

Przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej oraz wyliczanie dochodu rodziny studenta, w tym zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.
11-12 września 2017 r, Wieliczka   50% rabatu dla drugiej osoby!

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania stypendiów studentom szkół wyższych – zmiany w Kpa obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.
13 września 2017 r., Łódź 

Budowanie autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywną komunikację z podwładnymi w trudnych sytuacjach. Szkolenie Premium. CEM
17-19 września 2017 r., Wrocław   Promocja do 12 lipca!

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych
18 września 2017 r., Kraków

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni
22 września 2017 r., Warszawa

Procedura nadawania stopnia naukowego doktora, w tym najnowsze zmiany
25 września 2017 r., Warszawa