order strattera online buy generic arimidex anastrozole do you need a prescription to buy viagra buy viagra american express digoxin buy online uk

Strona główna

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian ustawy 2.0
27 czerwca 2018 r., Kraków   Ostatnie wolne miejsca!
11 września 2018., Poznań

Międzynarodowe studia wspólne i wspólne dyplomy w zakresie studiów wyższych
2-3 lipca 2018., Kraków   Zgłoszenia tylko do 22 czerwca!

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów
9-10 lipca 2018 r., Warszawa

Nowe regulacje prawne w zakresie kształcenia i spraw studenckich w świetle ustawy 2.0
27-28 września 2018 r., Kraków   NOWOŚĆ!

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich. Szkolenie warsztatowe
5-6 lipca 2018 r., Warszawa   Zgłoszenia tylko do 22 czerwca!

Przygotowanie zespołu do poważnej zmiany organizacyjnej w obliczu ustawy 2.0 Szkolenie Premium dla kierowników zespołów – CEM
8-10 lipca 2018 r., Łódź   NOWOŚĆ!

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta w świetle najnowszych zmian. Szkolenie warsztatowe
10-11 września 2018 r., Warszawa

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w kontekście planowanych zmian w ustawie 2.0
3-4 września 2018 r., Kraków   Ostanie 2 wolne miejsca!
20-21 września 2018 r., Wrocław

Świadczenia pomocy materialnej na uczelniach – rewolucja w Ustawie 2.0 *
6 września 2018 r., Gdańsk
10 września 2018 r., Poznań
14 września 2018 r., Rzeszów
17 września 2018 r., Warszawa
* przy zgłoszeniu do 29 czerwca – druga osoba 50% taniej!

Stypendia przyznawane studentom-cudzoziemcom w oparciu o ustawę PSW, w tym planowane zmiany
26 września 2018 r., Warszawa