Strona główna

Budowanie autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywną komunikację z podwładnymi w trudnych sytuacjach. Szkolenie Premium. Certyfikat Efektywnego Menedżera
18-20 września 2016, Kazimierz Dolny   Ostatnie 2 wolne miejsca!

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo prowadzić dokumentację przebiegu studiów. Szkolenie Premium
18-20 września 2016, Łódź   Promocja do 24 sierpnia!

Podnoszenie jakości obsługi studenta/kandydata na studia w administracji uczelni. Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni
7 września 2016 r., Kraków  
Gwarancja terminu!

Nowelizacje ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie studiów i spraw studenckich od 1 października 2016 roku. NOWOŚC!
23 września 2016 r., Wrocław
7 października 2016 r., Warszawa

10 października 2016 r., Kraków

Rekrutacja cudzoziemców na studia wyższe w polskich uczelniach
13 września 2016 r., Kraków

Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, w tym proponowane zmiany w projekcie nowelizacji ustawy PoSW
26 września 2016 r., Warszawa

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom od 1 października 2016, w tym ustalanie dochodu studenta i jego rodziny
9 września 2016 r., Poznań   Termin gwarantowany
21 września 2016, Warszawa   Promocja tylko do 31 sierpnia!
28 września 2016 r., Gdańsk   Promocja tylko do 31 sierpnia!

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w świetle nowych regulacji prawnych – teoria a praktyka. Szkolenie dwudniowe
5-6 września 2016 r., Kraków Brak wolnych miejsc!
13-14 września 2016 r., Wrocław   Promocja tylko do 22 sierpnia!

Stypendia przyznawane studentom-cudzoziemcom w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym
14 września 2016 r., Kraków
Promocja tylko do 24 sierpnia!

Szanowni Państwo, w dniach od 25 lipca do 12 sierpnia nasze biuro będzie nieczynne ze względu na przerwę urlopową. W tym czasie zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową. Na wszystkie wiadomości odpowiemy po powrocie. Za utrudnienia najmocniej przepraszamy.