Strona główna

Komunikacja międzykulturowa w obsłudze cudzoziemców na uczelni
18 maja 2017 r., Wrocław

Trudne sytuacje w administracji, czyli jak efektywnie porozumiewać się ze studentami, kandydatami na studia oraz ich rodzicami
19 maja 2017 r., Warszawa

Podnoszenie jakości obsługi studenta w dziekanacie i sekretariacie uczelni. Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni
22 maja 2017 r., Szczecin

Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM
24-26 maja 2017 r., Lublin   Promocja tylko do 27 kwietnia!

Doktoranci w polskich uczelniach. Vademecum administracyjnej obsługi doktorantów – od kandydata do absolwenta
22-23 maja 2017 r., Gdańsk   Nabór tylko do 5 maja!

Rekrutacja na studia wyższe w świetle wymogów prawnych i praktycznych
25 maja 2017 r., Kraków

Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce uczelni – zasady i zakres udzielonej odpowiedzialności
26 maja 2017 r., Kraków

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych
29 maja 2017 r., Kraków   Promocja tylko do 11 maja!

Zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów do dyplomów – aspekty formalnoprawne i praktyczne
30 maja 2017 r., Kraków   Promocja tylko do 11 maja!

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo prowadzić teczkę akt osobowych studenta
14-16 maja 2017 r. Gdańsk   Możliwość udziału w szkoleniu bez noclegów!

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu do celów dalszego kształcenia
31 maja 2017 r., Wrocław

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu rodziny studenta i doktoranta. Szkolenie Premium
11-13 czerwca 2017 r., Jastrzębia Góra   Promocja tylko do 11 maja!

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
11-13 czerwca 2017 r., Rytro   Promocja tylko do 11 maja!