Strona główna

Nowy system kształcenia doktorantów. Vademecum administracyjnej obsługi doktorantów – od kandydata do absolwenta w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkolenie Premium
26-28 maja 2019 r., Karpacz   Nabór tylko do 26 kwietnia!

Szkoły doktorskie oraz studia doktoranckie – rzeczywistość doktoranta w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0)
9-10 maja 2019 r., Kraków   Ostatnie wolne miejsca!

Świadczenia pomocy materialnej na uczelniach ze zmianami wprowadzonymi ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
10 maja 2019 r., Warszawa   Nabór tylko do 26 kwietnia!

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta w świetle najnowszych zmian Ustawy 2.0 Szkolenie Premium
16-18 czerwca 2019 r., Karpacz  Promocja tylko do 16 maja!

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu do celów dalszego kształcenia w Polsce
14 maja 2019 r., Warszawa   Nabór tylko do 26 kwietnia!

Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu
15 maja 2019 r., Warszawa   Nabór tylko do 26 kwietnia!

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w kontekście najnowszych zmian w ustawie 2.0
16-17 maja 2019 r., Kraków   Promocja do 26 kwietnia!

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
9-11 czerwca 2019 r., Szczawnica   Promocja do 26 kwietnia!

Rekrutacja krok po kroku, czyli jak prawidłowo przeprowadzić proces rekrutacji na studia wyższe w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
24 maja 2019 r., Kraków

Zmiany w zasadach przyznawania świadczeń pomocy materialnej w szkołach wyższych wprowadzone nową ustawą 2.0, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stypendialnych. Szkolenie Premium
9-11 czerwca 2019 r., Jastrzębia Góra

Zatrudnianie nauczycieli akademickich i czas pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy 2.0. Prowadzenie akt osobowych pracowników i nowe obowiązki uczelni wobec pracowników – zmiany od 1 stycznia 2019 r. Szkolenie Premium
26-28 czerwca 2019 r., Toruń