order strattera online buy generic arimidex anastrozole do you need a prescription to buy viagra buy viagra american express digoxin buy online uk

Strona główna

Nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie kształcenia i organizacji studiów wyższych  NOWOŚĆ!!!
24-25 września 2018 r., Warszawa

Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli akademickich oraz innych osób w uczelni, w tym proponowane zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawy 2.0
26 września 2018 r., Kraków

Nowe regulacje prawne w zakresie kształcenia i spraw studenckich w świetle ustawy 2.0  NOWOŚĆ!
27-28 września 2018 r., Kraków oraz 11-12 października 2018 r., Wrocław

Studia doktoranckie oraz szkoły doktorskie – rzeczywistość doktoranta w świetle ustawy 2.0.
22-23 października 2018 r., Warszawa   NOWOŚĆ!

Świadczenia pomocy materialnej na uczelniach – rewolucja w Ustawie 2.0
6 września 2018 r., Gdańsk*
10 września 2018 r., Poznań*
14 września 2018 r., Rzeszów*
17 września 2018 r., Warszawa*
* Ostatnie wolne miejsca!

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej studentom szkół wyższych, w tym zmiany w K.p.a.
13 września 2018 r., Kraków

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w kontekście zmian w ustawie 2.0
20-21 września 2018 r., Wrocław oraz 5-6 września 2018 r., Kraków

Stypendia przyznawane studentom-cudzoziemcom, w tym najnowsze zmiany
26 września 2018 r., Warszawa

Stypendia dla doktorantów w praktyce uczelni – aktualny stan prawny oraz planowane zmiany w świetle Ustawy 2.0
18 września 2018 r., Warszawa   Promocja tylko do 31 sierpnia!

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta w świetle najnowszych zmian
10-11 września 2018 r., Warszawa  Zgłoszenia do 28 sierpnia!

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian ustawy 2.0
11 września 2018., Poznań

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
14-16 października 2018 r., Wrocław
Zmiany! Nowe rozporządzenie MNiSW z 5 czerwca 2018 r.