Optima szkolenia

 

Zapraszamy na szkolenia online

Cudzoziemcy w szkołach doktorskich w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
23 lipca 2020 r. szkolenie online – rejestracja   Pewny termin!

Efektywne zarządzanie czasem i własną pracą w biurze uczelni
23 lipca 2020 r. szkolenie online – rejestracja    Pewny termin! 

Etyczne wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją w sytuacjach zawodowych
24 lipca 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian
28 lipca 2020 r. szkolenie online – rejestracja 

Czarny Łabędź, czyli zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
21-22 lipca 2020 r. szkolenie online – rejestracja (2 x w godz. 9.00-11.30)

Wzmacnianie odporności emocjonalnej na sytuacje stresowe w czasie pandemii – moduł szkoleniowy dla kierowników zespołów
27 lipca 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Umowy o wspólnej opiece naukowej nad przewodami doktorskimi „co-tutelle”
28 lipca 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Budowanie autorytetu kierownika zespołu
27-28 sierpnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja (2 x w godz. 9.00-12.00)

Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi
3-4 września 2020 r. szkolenie online – rejestracja (2 x w godz. 9.00-12.00)

System świadczeń dla studentów po wejściu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz szczególne przepisy w okresie COVID-19
7 września 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Dyplomy ukończenia studiów wyższych i suplementów do dyplomów w świetle najnowszych zmian
7 września 2020 r.  szkolenie online – rejestracja 

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego
10 września 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Decyzje administracyjne w sprawach doktoranckich i zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego. Analiza krok po kroku
10 września 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Szkoły doktorskie. Kształcenie doktorantów w świetle ustawy PSWiN
11 września 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Zanim podejmiesz decyzję o udziale w naszym szkoleniu online
lub uzyskasz zgodę na szkolenie – sprawdź jak to działa!