Strona główna

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo prowadzić dokumentację przebiegu studiów. Szkolenie Premium   Uwaga! Projekt rozporządzenia MNiSW z dnia 27 lipca w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
18-20 września 2016, Łódź   Promocja do 25 sierpnia!

Podnoszenie jakości obsługi studenta/kandydata na studia w administracji uczelni. Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni
7 września 2016 r., Kraków   Gwarancja terminu!

Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, w świetle nowych wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej   Uwaga! Zmiany!
26 września 2016 r., Warszawa

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie studiów i spraw studenckich – zmiany na rok akademicki 2016/2017   NOWOŚĆ!
23 września 2016 r., Wrocław
7 października 2016 r., Warszawa

10 października 2016 r., Kraków

Rekrutacja cudzoziemców na studia wyższe w polskich uczelniach
13 września 2016 r., Kraków

Stypendia przyznawane studentom-cudzoziemcom w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym
14 września 2016 r., Kraków
Promocja tylko do 24 sierpnia!

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom od 1 października 2016, w tym ustalanie dochodu studenta i jego rodziny
9 września 2016 r., Poznań   Termin gwarantowany
21 września 2016, Warszawa   Promocja tylko do 31 sierpnia!
28 września 2016 r., Sopot  Promocja tylko do 31 sierpnia!

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w świetle zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Szkolenie warsztatowe
5-6 września 2016 r., Kraków
Lista rezerwowa – prosimy o kontakt!
13-14 września 2016 r., Wrocław   Promocja tylko do 25 sierpnia!

Wydawanie decyzji administracyjnych oraz orzecznictwo w zakresie przyznawania stypendiów studentom szkół wyższych
13 października 2016 r., Warszawa