Strona główna

Dotacje z budżetu państwa przyznawane uczelniom na kształcenie osób niepełnosprawnych – zasady ich podziału, dokumentowania i wydatkowania
31 marca 2017 r., Wrocław    Ostatnie wolne miejsca!

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego
7 kwietnia 2017 r., Warszawa   Promocja tylko do 23 marca!

Techniki radzenia sobie z agresją studenta oraz z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach w administracji uczelnianej
7 kwietnia 2017 r., Warszawa   Promocja tylko do 24 marca!

Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w sytuacjach zawodowych. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM
23-25 kwietnia 2017 r., Karpacz   Promocja tylko do 30 marca!

Rekrutacja na studia wyższe. Obsługa trudnych kandydatów oraz proces rekrutacji – wymogi formalnoprawne
6-7 kwietnia 2017 r., Kraków  

Zasady gospodarki finansowej uczelni w świetle najnowszych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
7 kwietnia 2017 r., Wrocław

Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych – aspekty prawne i praktyczne
10 kwietnia 2017 r. Warszawa

Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów oraz kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi
20-21 kwietnia 2017 r., Warszawa

Zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów do dyplomów – najnowsze zmiany wynikające z rozporządzenia MNiSW z 10 lutego 2017 r.
11 kwietnia 2017 r., Warszawa   Ostatnie 3 wolne miejsca!
21 kwietnia 2017 r., Kraków   Liczba miejsc ograniczona!

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu studenta i jego rodziny
11 kwietnia 2017 r., Szczecin

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu oraz warsztaty z oceny dokumentów
5-6 kwietnia 2017 r., Warszawa

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych
6 kwietnia 2017 r., Wrocław   Ostatnie 3 wolne miejsca!