Optima szkolenia

Pewne Terminy!  Ostatnie wolne miejsca!

na okładke

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu do celów dalszego kształcenia w Polsce
4 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja 

Czarny Łabędź, czyli zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
8 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja 

Obsługa studentów zagranicznych w polskich uczelniach w świetle wymogów formalnych, z uwzględnieniem aspektów praktycznych
9 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa – praktyczne aspekty prowadzenia nadzwyczajnych postępowań administracyjnych
9 i 17 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

 Zgłoszenia tylko do 29 października!
Brazilian Passport

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia
5 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Studia podyplomowe w uczelniach wyższych. Tworzenie, organizacja i prowadzenie kształcenia – wymagania formalnoprawne i aspekty praktyczne
8 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja 

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich w świetle najnowszych zmian
18 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, w tym najnowsze zmiany wprowadzone ustawą PSWiN 
22 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

 Najbliższe szkolenia:
Studenten lernen mit Computer

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian, z uwzględnieniem wymogów formalnych i aspektów praktycznych
15-16 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Cudzoziemcy w szkołach doktorskich w świetle ustawy PSWiN
16 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów
16 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Zarządzanie sobą w sytuacji kryzysowej
17 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja, wspieranie i praca ze studentami w kryzysie psychicznym
18 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

recht

Sprawozdania GUS w systemie POL-on (S-10, S-11, S-12)
18 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Prawne aspekty działalności promocyjnej uczelni
24 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Jak skutecznie wdrożyć procedurę zarządzania ryzykiem w szkole wyższej
25 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja międzypokoleniowa – jak rozmawiać z pokoleniem BB, X, Y i Z?
26 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością słuchową w środowisku akademickim
29 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

 

Zanim podejmiesz decyzję o udziale w naszym szkoleniu online
lub uzyskasz zgodę na szkolenie – sprawdź jak to działa!