Strona główna

Tworzenie studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych
12 marca 2018 r., Warszawa

Polska Rama Kwalifikacji i Zintegrowany System Kwalifikacji w ramach studiów wyższych i studiów podyplomowych   NOWOŚĆ!
13 marca 2018 r., Warszawa  

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom
26 lutego 2018 r., Poznań   Ostatnie wolne miejsca!
9 marca 2018 r., Warszaw

Studia podyplomowe prowadzone w szkołach wyższych – wymagania prawne do utworzenia i prowadzenia studiów
16 marca 2018 r., Kraków

Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych wśród studentów
1-2 marca 2018 r., Wrocław

Różnice kulturowe w obsłudze studenta zagranicznego w dziekanacie i biurze szkoły wyższej
12 marca 2018 r., Kraków

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni
15 marca 2018 r., Wrocław

Czas pracy nauczyciela oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego
16 marca 2018 r., Wrocław

Ocena okresowa pracowników. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM
18-20 marca 2018 r., Wieliczka   Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 22 lutego!

Decyzje administracyjne w sprawach doktoranckich – stosowanie K.p.a. od 1 czerwca 2017 roku
2 marca 2018 r., Warszawa   Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 21 lutego!

Sprawozdawczość w systemie POL-on – nowe zadania, stare problemy
Rozszerzenie systemu POL-on o nowe moduły na potrzeby NAWA
5 marca 2018 r., Kraków

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w obliczu nadchodzących zmian. Szkolenie Premium
7-9 marca 2018 r., Zakopane, Hotel Wersal   
Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 20 lutego!

Stypendia dla doktorantów w praktyce uczelni
23 marca 2018 r., Wrocław