Strona główna

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w kontekście najnowszych zmian w ustawie 2.0. Szkolenie Premium
4-6 marca 2020 r., Sandomierz   Rekrutacja na szkolenie przedłużona do 19 lutego!

Cudzoziemcy w szkołach doktorskich w świetle ustawy PSWiN
19 lutego 2020 r.,  Warszawa   Ostatnie wolne miejsca!

Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim. Nadawanie stopnia doktora w świetle ustawy PSWiN
20 lutego 2020 r., Warszawa   Ostatnie wolne miejsca!

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich w świetle ustawy PSWiN
21 lutego 2020 r., Warszawa   Ostatnie wolne miejsca!

Kalkulacja kosztów kształcenia w uczelniach po wprowadzeniu ustawy PSWiN
21 lutego 2020 r., Wrocław   Ostatnie wolne miejsca!

Zasady gospodarki finansowej uczelni w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
20 lutego 2020 r., Wrocław   Ostatnie wolne miejsca!

Świadczenia pomocy materialnej na uczelniach w obliczu ustawy PSWiN
24 lutego 2020 r., Poznań    Ostatnie wolne miejsca!

Regulamin studiów wyższych w świetle najnowszych zmian
24 lutego 2020 r., Kraków   Zgłoszenia tylko do 14 lutego!

Zasady tworzenia aktów normatywnych w uczelni
25 lutego 2020 r., Kraków   Zgłoszenia tylko do 14 lutego! 

Sprawozdawczość w systemie POL-on 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy PSWiN
2 marca 2020 r., Warszawa   Lista rezerwowa!
2 kwietnia 2020 r., Wrocław

Ewaluacja jakości działalności naukowej w okresie 2017-2020. Kryteria i procedury oraz uwagi praktyczne
10 marca 2020 r., Warszawa   NOWOŚĆ!

Podnoszenie jakości obsługi klienta-studenta w sekretariacie i dziekanacie
25 lutego 2020 r. Wrocław

Edukacja studenta z niepełnosprawnością – społeczne i techniczne uwarunkowania procesu kształcenia oraz savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
3 marca 2020 r., Warszawa

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów
9-10 marca 2020 r. , Kraków

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo prowadzić teczkę akt osobowych studenta i sprawy studenckie. Szkolenie Premium
22-24 marca 2020 r., Kazimierz Dolny

Nowy system kształcenia doktorantów. Vademecum administracyjnej obsługi doktorantów – od kandydata do absolwenta w świetle ustawy PSWiN. Szkolenie Premium
25-27 marca 2020 r., Szczyrk