Strona główna

Szkolenie Premium dla radców prawnych uczelni: studia, sprawy studenckie i doktoranckie – aspekty formalnoprawne
8-10 stycznia 2020 r., Gdańsk   Zgłoszenia tylko do 6 grudnia! 

Podnoszenie jakości obsługi klienta-studenta w sekretariacie i dziekanacie
12 grudnia 2019, Rzeszów   Pewny termin. Zgłoszenia tylko do 6 grudnia! 

Tryby i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w świetle ustawy PSWiN oraz Stosowanie przepisów K.p.a. w sprawach doktoranckich w świetle ustawy 2.0
12 i 13 grudnia 2019 r., Kraków   Ostatnie wolne miejsca!

Uczelnia w świetle ustawy o dokumentach publicznych obowiązującej od 2019 roku
13 grudnia 2019 r., Kraków   Ostatnie wolne miejsca!

Cudzoziemcy w szkołach doktorskich w świetle ustawy PSWiN
13 grudnia 2019 r., Poznań   Ostatnie wolne miejsca!

Komunikacja międzypokoleniowa – jak rozmawiać z pokoleniem BB, X, Y i Z?
9 stycznia 2020 r., Wrocław

Techniki radzenia sobie z agresją studenta oraz z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach 
10 stycznia 2020 r., Wrocław

Funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim
20-21 stycznia 2020 r., Gdańsk

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów, zmiany od roku akademickiego 2019/2020
17 stycznia 2020 r., Warszawa

Nowe zasady przyznawania świadczeń dla studentów. Szkolenie Premium
8-10 stycznia 2020 r., Wisła   Promocja tylko do 6 grudnia!

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Szkolenie Premium
12-14 stycznia 2020 r., Zakopane   Promocja tylko do 6 grudnia!

Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Szkolenie Premium dla menedżerów zespołów. CEM
15-17 stycznia 2020 r., Szczyrk   Promocja tylko do 6 grudnia!

Zatrudnianie nauczycieli akademickich i czas pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy 2.0. Szkolenie Premium
22-24 stycznia 2020 r., Szczyrk   Promocja tylko do 6 grudnia!

Procedury nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego w świetle ustawy 2.0. Szkolenie Premium
26-28 stycznia 2020 r., Sandomierz   Promocja tylko do 6 grudnia!