order strattera online buy generic arimidex anastrozole do you need a prescription to buy viagra buy viagra american express digoxin buy online uk

Strona główna

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
13-15 stycznia 2019 r., Zakopane   Promocja tylko do 13 grudnia!

Zmiany w zasadach przyznawania świadczeń pomocy materialnej w szkołach wyższych wprowadzone ustawą PSWiN (ustawa 2.0), w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stypendialnych. Szkolenie Premium
16-18 stycznia 2019 r., Szczyrk   Ostatnie wolne miejsca!

Procedura administracyjna w uczelni: sprawy studenckie, sprawy doktoranckie, upoważnienia administracyjne. Szkolenie warsztatowe
21-22 stycznia 2019 r., Wrocław

Dokumentacja przebiegu studiów w świetle najnowszych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0)
21 stycznia 2019 r., Warszawa

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone uczelniom na kształcenie osób niepełnosprawnych
22 stycznia 2019 r., Warszawa

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni
11 lutego 2019 r., Warszawa

Sprawozdawczość w systemie POL-on. Nowe zadania po wejściu w życie Ustawy 2.0
11 lutego 2019 r., Wrocław

Komunikacja międzypokoleniowa – jak rozmawiać z pokoleniem BB, X, Y i Z?
29 stycznia 2019 r., Warszawa

Świadczenia pomocy materialnej na uczelniach – rewolucja w Ustawie 2.0
30 stycznia 2019 r., Warszawa

Regulamin studiów wyższych w świetle najnowszych zmian – wymogi formalne i aspekty praktyczne – czyli jak sporządzić dobry regulamin studiów?
4 lutego 2019 r., Warszawa

Zasady tworzenia aktów normatywnych w uczelni – na przykładzie aktów prawnych regulujących proces kształcenia 
5 lutego 2019 r., Warszawa