Optima szkolenia

 

Rekrutacja do szkół doktorskich oraz decyzje administracyjne w sprawach doktoranckich
3 grudnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Efektywna praca zdalna. Jak zarządzać sobą i swoją pracą w trybie home office
7 grudnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja Zgłoszenia tylko do 2 grudnia!

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego
8 grudnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów – najnowsze zmiany
9 grudnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Obsługa studenta z niepełnosprawnością – komunikacja oraz Savoir-vivre
10-11 grudnia 2020 r. (w godz. 8:30-11:30) szkolenie online – rejestracja

Ewaluacja jakości działalności naukowej 2017-2021, kryterium 3 – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
11 i 18 grudnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Międzynarodowe studia wspólne, czyli jak przygotować uczelnię do wspólnego kształcenia
14 grudnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu
14 grudnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu
15 grudnia 2020 r. szkolenie online – rejestracja

Pracownicze plany kapitałowe w uczelniach. Szkolenie dla uczelni publicznych
19 stycznia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

System świadczeń dla studentów po wejściu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz szczególne przepisy w okresie COVID-19
20 stycznia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Procedury nadawania stopnia naukowego doktora – najnowsze zmiany
25 stycznia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego
26 stycznia 2021 r. szkolenie online – rejestracja


Zanim podejmiesz decyzję o udziale w naszym szkoleniu online
lub uzyskasz zgodę na szkolenie – sprawdź jak to działa!