Strona główna

Praktyczne warsztaty z wyliczanie dochodu rodziny studenta i doktoranta na potrzeby przyznawania stypendiów socjalnych – nowe przepisy, trudne przypadki
27 października 2017 r., Kraków   Promocja tylko do 18 października!

Zmiany w zakresie obsługi studenta zagranicznego
27 października 2017 r, Wrocław   Ostatnie wolne miejsca!

Trening kontroli stresu i relaksacji. Warsztaty dla pracowników dziekanatów i sekretariatów uczelni
27 października 2017 r., Wrocław  Nabór tylko do 18 października!

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych
6 listopada 2017 r., Warszawa

Zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów do dyplomów – aspekty formalnoprawne i praktyczne
7 listopada 2017 r., Wrocław

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich – zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku. Szkolenie Premium
8-10 listopada 2017 r., Sopot   Promocja tylko do 18 października!

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego
10 listopada 2017 r., Kraków

Podnoszenie jakości obsługi klienta-studenta w sekretariacie i dziekanacie
17 listopada 2017 r., Wrocław

Ochrona danych osobowych w szkołach wyższych
17 listopada 2017 r., Katowice oraz 29 listopada 2017 r., Warszawa

Różnice kulturowe w obsłudze studenta zagranicznego
8 listopada 2017 r., Warszawa

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu oraz  Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu
9-10 listopada 2017 r., Warszawa

Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych
17 listopada 2017 r., Kraków

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo prowadzić teczkę akt osobowych studenta. Szkolenie Premium
19-21 listopada 2017 r., Wrocław

Sprawozdawczość w systemie POL-on oraz zmiana zakresu danych – nowe zadania, stare problemy
22 listopada 2017 r., Warszawa   Ograniczona liczba miejsc!