Strona główna

Polska Rama Kwalifikacji – projektowanie nowych kierunków studiów
9 marca 2017 r., Warszawa   Ostatnie wolne miejsca!

Studia doktoranckie – zasady tworzenia, prowadzenia oraz odbywania kształcenia na studiach trzeciego stopnia
16 marca 2017 r., Wrocław   Nabór tylko do 7 marca!

Nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego – najnowszy stan prawny
17 marca 2017 r., Warszawa

Rekrutacja cudzoziemców na studia wyższe w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych
20 marca 2017 r., Warszawa

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w świetle zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Szkolenie Premium
29-31 marca 2017 r., Kazimierz Dolny   Promocja tylko do 24 lutego!

Trudne sytuacje w administracji, czyli jak efektywnie porozumiewać się ze studentami, kandydatami na studia oraz ich rodzicami
9 marca 2017 r., Wrocław   Ostatnie wolne miejsca!

Studia podyplomowe prowadzone w szkołach wyższych – wymagania prawne do utworzenia i prowadzenia studiów
17 marca 2017 r., Kraków

Dotacje z budżetu państwa przyznawane uczelniom na kształcenie osób niepełnosprawnych – zasady ich podziału, dokumentowania i wydatkowania
31 marca 2017 r., Wrocław

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego
13 marca 2017 r., Warszawa   Ostatnie wolne miejsca!

Umowy o wspólnej opiece naukowej nad przewodami doktorskimi „co-tutelle” – wymogi proceduralne i aspekty praktyczne współpracy pomiędzy uczelniami
15 marca 2017 r., Wrocław   Nabór tylko do 6 marca!

Sprawozdawczość w systemie POL-on – nowe zadania, stare problemy
20 marca 2017 r., Warszawa   Ostatnie wolne miejsca!

Różnice kulturowe w obsłudze studenta zagranicznego w dziekanacie i biurze szkoły wyższej
23 marca 2017 r., Kraków