Strona główna

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
8-10 stycznia 2017 r., Zakopane Hotel*** Wersal  Cena promocyjna do 9 grudnia!
Brak miejsc – lista rezerwowa!

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu rodziny studenta i doktoranta. Szkolenie Premium
11-13 stycznia 2017 r., Szczyrk  Cena promocyjna do 15 grudnia!

Etyczne wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją w sytuacjach zawodowych. Szkolenie Premium. CEM
22-24 stycznia 2017 r., Szczyrk   Cena promocyjna do 16 grudnia!

Procedury nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego – najnowsze zmiany z 2016 roku. Szkolenie Premium
25-27 stycznia 2017 r., Wieliczka Hotel Lenart****  Cena promocyjna do 16 grudnia!

Nowe regulaminy studiów wyższych w uczelniach, czyli jak sporządzić dobry regulamin studiów
30 stycznia 2017 r., Kraków

Zasady tworzenia aktów normatywnych w uczelni na przykładzie aktów prawnych regulujących proces kształcenia
31 stycznia 2017., Kraków

Akredytacja kierunku studiów, czyli jak przygotować się do oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej w świetle wymogów ministerialnych i PKA
21-22 lutego 2017 r., Kraków

Warsztaty z wyliczania dochodu na potrzeby przyznawania stypendiów socjalnych studentom i doktorantom – nowe przepisy, trudne przypadki
19 stycznia 2017 r., Warszawa  
50% rabatu dla drugiej osoby!

Weryfikowanie i wdrażanie programów kształcenia zgodnie z KRK i aktualnymi regulacjami prawnymi, w tym najnowsze wytyczne PKA
20 stycznia 2017 r., Warszawa  
Promocja trwa do 16 grudnia!

Wspólne i podwójne dyplomy dla cudzoziemców na studiach wyższych, czyli jak przygotować porozumienie o wspólnym kształceniu w zakresie studiów wyższych
23 stycznia 2017 r., Warszawa  
Promocja trwa do 16 grudnia!