Optima szkolenia

Pewne Terminy!  Ostatnie wolne miejsca!

Studia podyplomowe w uczelniach wyższych. Tworzenie, organizacja i prowadzenie kształcenia – wymagania formalnoprawne i aspekty praktyczne
30 listopada 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Etyczne wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją w sytuacjach zawodowych
1 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni
1 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Teczka akt osobowych studenta i elektroniczny obieg dokumentacji związanej z przebiegiem studiów
2 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Tutoring jako forma wsparcia rozwoju studentów
9-10 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Zgłoszenia tylko do 26 listopada:

Prawne aspekty działalności promocyjnej uczelni
8 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian wprowadzonych ustawą 2.0
10 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

System świadczeń stypendialnych dla studentów, z uwzględnieniem zmian w roku akademickim 2021/2022
13 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Podstawy prawa autorskiego z elementami ochrony danych osobowych dla pracowników administracji uczelni
13-14 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Najbliższe szkolenia:

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich
14 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Status asystenta dydaktycznego dla osoby z niepełnosprawnością w uczelni
14 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności
16 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja z wielokulturową grupą studentów i studentek
17 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

 

Zanim podejmiesz decyzję o udziale w naszym szkoleniu online
lub uzyskasz zgodę na szkolenie – sprawdź jak to działa!