Strona główna

Nadawanie stopnia doktora w świetle projektu ustawy 2.0. Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim
10-11 maja 2018 r., Warszawa   Nabór tylko do 27 kwietnia!

Polska Rama Kwalifikacji i Zintegrowany System Kwalifikacji w ramach studiów wyższych i studiów podyplomowych
14 maja 2018 r., Kraków

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w świetle projektu ustawy 2.0
24 maja 2018 r., Poznań

Decyzje administracyjne w sprawach doktoranckich – stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 roku
25 maja 2018 r., Poznań

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych – wymogi formalne i aspekty praktyczne w świetle najnowszych zmian od 1 lutego 2018 roku
8 maja 2018 r., Kraków   Ostatnie wolne miejsca!

Różnice kulturowe w obsłudze studenta zagranicznego w dziekanacie i biurze szkoły wyższej
14 maja 2018 r.,  Wrocław oraz 15 maja 2018 r., Warszawa

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian ustawy 2.0
25 maja 2018 r., Warszawa

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu
28 maja 2018 r., Kraków

Etyczne wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją w sytuacjach zawodowych. Szkolenie Premium. CEM
27-29 czerwca 2018 r., Kazimierz Dolny   Promocja tylko do 27 kwietnia!

Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych – stan obecny i projektowany Ustawą 2.0
18 maja 2018 r., Warszawa   Promocja tylko do 27 kwietnia!

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone uczelniom na kształcenie osób niepełnosprawnych – stan prawny obecny oraz projektowany Ustawą 2.0
21 maja 2018 r., Wrocław

Pomoc materialna w szkołach wyższych – stan obecny i propozycja zmian ustawy 2.0. Szkolenie Premium
13-15 czerwca 2018 r., Szczawnica   Promocja tylko do 27 kwietnia!

Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM
10-12 czerwca 2018 r., Jastrzębia Góra