Optima szkolenia

 

Przyznawanie stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2021/22
2-3 września 2021 r.Kraków – rejestracja Ostatnie wolne miejsca!
2-3 września 2021 r., szkolenie online – rejestracja Ostatnie wolne miejsca!

Zarządzanie emocjami i wzmacnianie odporności psychicznej Lidera
3 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

System świadczeń dla studentów po wejściu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
9 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Profesjonalna obsługa studenta w dziekanacie i sekretariacie uczelni
10 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Uczelnia wobec niepełnosprawności. Wyrównywanie szans w dostępie do oferty kształcenia
10 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Sposób wyliczania dochodu do stypendium socjalnego studenta
14 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Stypendia i zapomogi w roku akademickim 2021/22
17 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji – zasady prowadzenia odformalizowanych postępowań administracyjnych
17 i 23 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Zasady gospodarki finansowej uczelni w świetle zmian wprowadzonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
20 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia
20 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian z uwzględnieniem wymogów formalnych i aspektów praktycznych
20-21 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Budowanie autorytetu kierownika zespołu
21 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Asertywność. Kształtowanie postawy asertywnej w relacjach ze studentami oraz współpracownikami
22 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów – najnowsze zmiany
24 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, w tym najnowsze zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0)
27 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Proces rekrutacji na studia w świetle przepisów
27 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego, w tym najnowsze zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0)
28 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Przygotowanie i przeprowadzanie efektywnej rozmowy oceniającej pracę doktoranta
30 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi
7 października 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Międzynarodowe studia wspólne, czyli jak przygotować uczelnię do wspólnego kształcenia na studiach wyższych z udziałem podmiotów zagranicznych
8 i 11 października 2021 r. szkolenie online – rejestracja

 
Zanim podejmiesz decyzję o udziale w naszym szkoleniu online
lub uzyskasz zgodę na szkolenie – sprawdź jak to działa!