Optima szkolenia

 

Businessman Calculating Invoice With Piggybank At Desk

Sposób wyliczania dochodu do stypendium socjalnego studenta
22 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Stypendia i zapomogi w roku akademickim 2021/22
17 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja Ostatnie wolne miejsca!

Zasady gospodarki finansowej uczelni w świetle zmian wprowadzonych ustawą PSWiN
20 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia
20 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Stosowanie przepisów Kpa w uczelni z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych. Skreślenie z listy studentów
23-24 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian
20-21 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów – najnowsze zmiany
24 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja  Zgłoszenia tylko do 16 września!

Proces rekrutacji na studia w świetle przepisów
27 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, w tym najnowsze zmiany
27 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja   Zgłoszenia tylko do 16 września!

Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego
28 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja   Zgłoszenia tylko do 16 września!

Teczka akt osobowych studenta i elektroniczny obieg dokumentacji związanej z przebiegiem studiów
7 października 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Międzynarodowe studia wspólne, czyli jak przygotować uczelnię do wspólnego kształcenia na studiach wyższych z udziałem podmiotów zagranicznych
3 i 6 grudnia 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi
7 października 2021 r. szkolenie online – rejestracja

System świadczeń dla studentów po wejściu ustawy PSWiN oraz szczególne przepisy w okresie COVID-19
11 października 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Dyplomy ukończenia studiów wyższych i suplementów do dyplomów
12 października 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Prowadzenie spraw doktoranckich w świetle najnowszych zmian
8 października 2021 r. szkolenie online – rejestracja

 
Zanim podejmiesz decyzję o udziale w naszym szkoleniu online
lub uzyskasz zgodę na szkolenie – sprawdź jak to działa!