Optima szkolenia

 

Umowy o wspólnej opiece naukowej nad przewodami doktorskimi „co-tutelle”
10 maja 2021r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Uczelnia wobec niepełnosprawności. Wyrównywanie szans w dostępie do oferty kształcenia
10 maja 2021 r. szkolenie online – rejestracja Pewny termin!

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian z uwzględnieniem wymogów formalnych i aspektów praktycznych
17 maja 2021 r. szkolenie online – rejestracja Ostatnia edycja przed wakacjami!

Komunikacja międzykulturowa
17 maja 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, w tym najnowsze zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) 
18 maja 2021 r. szkolenie online – rejestracja Zgłoszenia do 10 maja!

Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych
21 maja 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Etyczne wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją w sytuacjach zawodowych
24 maja 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
27-28 maja 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Szkoły doktorskie. Kształcenie doktorantów w świetle ustawy. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
28 maja 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Budowanie autorytetu kierownika zespołu
31 maja 2021 r. szkolenie online – rejestracja

System świadczeń dla studentów po wejściu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz szczególne przepisy w okresie COVID-19
1 czerwca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Ochrona danych osobowych w uczelni pod rządami RODO
1 czerwca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji – zasady prowadzenia odformalizowanych postępowań administracyjnych
2 i 11 czerwca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Ewaluacja jakości działalności naukowej 2017-2021, kryterium 3 – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
7 i 16 czerwca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Świadczenia wypłacane z Funduszu Stypendialnego należne studentom zagranicznym
9 czerwca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Komunikacja z pokoleniem Z i dostosowanie zajęć dydaktycznych do potrzeb studentów. Szkolenie dla nauczycieli akademickich
9 czerwca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Mapowanie zespołu zgodnie z koncepcją Junga-Marstona – moduł szkoleniowy
10 czerwca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa – praktyczne aspekty prowadzenia nadzwyczajnych postępowań administracyjnych
14 i 21 czerwca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Rekrutacja do szkół doktorskich oraz decyzje administracyjne w sprawach doktoranckich
18 czerwca 2021 r. szkolenie online – rejestracja

 
Zanim podejmiesz decyzję o udziale w naszym szkoleniu online
lub uzyskasz zgodę na szkolenie – sprawdź jak to działa!